Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?

Barn Och omsorg i Sverige - Södermanland

Tfn: 0702309739

Föreståndare: 0702309739
Placeringsansv: Abaseen Torakai, 0702309739
Platsantal: 15
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: Barn & omsorg i Sverige AB har som mål att placera i trygga och kärleksfulla familjehem där barn/ungdomar får uppmärksamhet, känner tillhörighet och får vägledning. I våra familjehem får barn vara barn och växa upp i en trygg och meningsfull vardag med regler och struktur som leder till integration i samhället.

Behandlingsinnehåll: Vi ansvarar för rekrytering och utreder de som är intresserade av uppdraget att vara jour- och familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Vi arbetar även med att stödja, handleda och vägleda familjer som tar emot barn eller ungdomar.

Läs mer: http://www.barnochomsorgab.se/

Geografi: Mellan Sverige

Huvudman: Barn Och omsorg i Sverige AB

Org nr: 559040-6442

Upptagningsområde: Uppsala, Örebro, Hallsberg, Västerås, Eskilstuna, Katrineholm, Stockholm.

Inskrivningsförfarande: När en förfrågan om placering kommer till Barn & Omsorg i Sverige AB, tas det upp med vår handläggare . Utifrån den information som vi fått beslutar vi vilken familj som kan vara lämplig för uppdraget och ger informationen till berörd handläggare tillsammans med utredning kring den tilltänkta familjen.

Språk: Dari, Pashto, Urdu, Turkiska, Holländska, Engelska, Arabiska.

Övriga upplysningar: Bland våra starkaste sidor är språk och kultur. Vi talar Dari, Persiska, Pashto, Urdu, Holländska, Turkiska och Engelska, och i teamet finns även utbildade tolkar som talar Arabiska. Vi har under flera år varit aktiva inom socialt förändringsarbete och i teamet finns tidigare erfarenheter av att vara kontaktperson åt barn och ungdomar.
Vår strategi är att endast placera i städer inom verksamhetens räckhåll och där vi med vårt omfattande kontaktnätverk enkelt kan finns på plats och vara tillgängliga för våra familjer.
Vi erbjuder handledning igenom hembesök, telefonsamtal, Tolkning dygnet runt, samt stöd & hjälp samt läxhjälp.
Kontakta Barn & Omsorg i Sverige AB för en snabb och effektiv placering redan idag. Vi är tillgängliga dygnet runt.

"Barn Och omsorg i Sverige - Södermanland" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Sexuella övergrepp
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Barn med invandrarbakgrund
Ensamkommande
Gravida
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem