Malvahemmet
Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?
 

Båktorp

Tfn: 0155-513 70, 0155-51
Fax: 0155-510 11

Besöksadress: Nyköping
Postadress: Tunaholm 1, SE-611 95 Nyköping
Föreståndare: Tomas Nordin
Platsantal: 13
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Pojkar och flickor 12-19 år med sociala problem, osäkra, med bristande tillit till vuxna. Ungdomar som söker olika flyktvägar t ex utagerande, skolk, droger, kriminalitet m m. Familjer med barn 1-17 år där föräldrarollen är satt ur spel. Placeringarna kan vara både akuta och planerade.

Geografi: Vid havet, utanför Buskhyttan, Nyköping

Huvudman: Båktorp AB

Org nr: 556483-4363

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Finska, engelska.

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns. Av de 11 platserna är en familjeplats. Skolavgift 92.000 kronor per termin. Båktorp skola är en friskola, med Båktorp AB som huvudman. Vårddygnskostnad differentierat pris utifrån uppdraget.

"Båktorp" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida.

Diagnosgrupp
ADHD
Kriminalitet
Tourettes syndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Invandrarbarn
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Skolundervisning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO