Ekekullen - Hem fr vrd och boende i Blekinge
Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?

Behandlingshemmet Nygård

Tfn: 0563-405 05
Fax: 0563-405 27

Besöksadress: EKSHÄRAD
Postadress: Nygård 2, SE-68361 EKSHÄRAD
Föreståndare: Johan Åkerlund, 072-244 84 95
Placeringsansv: Kristina Munther
Platsantal: 30
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Behandlingshemmet erbjuder ett flexibelt och individuellt anpassat program med behandlingstider från sex veckor upp till ett år.Vi arbetar enligt Minnesotamodellens 12-stegsprogram och har idag också möjligheten att erbjuda enskilda kognitiva samtal.

På behandlingshemmet finns en avskild enhet för läkemedelsassisterad abstinensbehandling, nedtrappning.

Till Nygård är vuxna med ett beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel välkomna.

Förutom 12-stegsprogrammet har vi möjlighet att erbjuda
ett strukturerat program för att bryta kriminella tankemönster, utmana kriminella tankar och bearbeta självbild, värderingar och drivkrafter.
Anhörigveckor är återkommande cirka en gång per kvartal.

Behandlingen är förankrad i en grundsyn som baseras på respekt och acceptans för individen, oavsett bakgrund. Det är högt i tak och vi har fokus på hela människan från dag ett. Vår filosofi är att alla människor är lika mycket värda. Därför behandlar vi alla med respekt och värdighet. Det betyder att vi har en inneboende tro på att alla människor, oavsett bakgrund, kan bli drogfria och uppnå ett sunt, gott och betydelsefullt liv för sig själva och i relation till sin egen omgivning.

Alla patienter bor på Nygård under behandlingen och vi är bemannade med kompetent personal dygnet runt, året runt.

Naturen med allt vad det innebär av fritidsaktiviteter och fiske finns runt hörnet på Behandlingshemmet Nygård. Det är promenadavstånd till Ekshärad. Nedanför hemmet finns en busshållplats som ger tillgång till service och fungerande kommunikationer för patienter och besökare. Nygård har en egen restaurang som är uppskattad för sin goda mat som lagas på plats.

Önskar du mer information, kontakta vår reception på telefonnummer: (+46) 0563-405 05
NY HEMSIDA KOMMER INOM KORT!

Behandlingsinnehåll: Behandlingsförloppet: MI, ASI,Farmakologisk abstinensbehandling, primärbehandling, förlängd behandling, utsluss/växelvårdsbehandling, eftervårdsbehandling, återfallsinventering/återfallsprevention, anhörigbehandling, Krim.program, KBT-samtal, NADA-akupunktur.

Geografi: Behandlingshemmet Nygård ligger mitt i de Värmländska skogarna ca 10 mil norr om Karlstad.

Huvudman: Aberia Healthcare AS

Org nr: 556503-5424

Upptagningsområde: Norden

Inskrivningsförfarande: Kontakta oss på telefon 0563-405 05.

Språk: Nordiska språk.

Övriga upplysningar: Behandlingshemmet tar emot patienter med av läkare föreskriven medicinering.
Viss möjlighet finns att ta med sig husdjur.

"Behandlingshemmet Nygård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida.

Behandlingsformer
12-stegsprogram
ART
KBT
MI, motiverande samtal
Minnesota
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Dubbeldiagnos
Företagshälsovården/Missbruk
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Spelberoende
Tourettes syndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO