HVBLSS-Dagen Gteborg 30 september 2014
Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?

Aleris Rånäs Rehabiliteringscenter

Tfn: 0175-743 00
Fax: 0175-615 90

Besöksadress: Rånäs bruksväg 63 B, Rånäs
Postadress: 762 96 RÅNÄS
Föreståndare: Maria Gauffin, verksamhetschef, 070-938 01 12
Platsantal: 84
Lagrum: SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: Kvinnor och män 21år och äldre med psykosproblem samt LPT och LRV i öppenvård.

Behandlingsinnehåll: Vi har ett kognitivt förhållningssätt och arbetar i en miljöterapeutisk struktur med ESL, ADL och ett kvalificerat kontaktmannaskap. Behovsbedömning och individuell anpassning: Vid placeringen görs en noggrann bedömning av aktuell problematik och på vilken enhet klienten bäst kan utvecklas. En individuell genomförandeplan utformas i ett tidigt skede i samråd med klient och placeringsansvarig.

Geografi: Vackert beläget vid Rånäs slott. En mil från Rimbo, sju mil från Stockholm, fyra mil från Uppsala.

Huvudman: Aleris Omsorg AB

Org nr: 556334-1659

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Genom kommunernas biståndshandläggare alternativt landstinget.

Språk: Engelska, finska, tyska.

Övriga upplysningar: Hammargården 13 platser, Allégården 9 platser, Boetten 19 platser, Ekan 20 platser, Lanternan 19 platser, Fyren (träningslägenheter) 4 platser.


Certifierad enligt ISO9001-2008. Första certifieringen 2007.

"Aleris Rånäs Rehabiliteringscenter" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida.

Behandlingsformer
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Psykosocial problematik
Schizofreni
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
LRV PERMISSION
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO