Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?

Aleris Rånäs

Tfn: 0175-743 00
Fax: 0175-615 90

Besöksadress: Rånäs bruksväg 63 B, Rånäs
Postadress: 762 96 RÅNÄS
Föreståndare: Clarita Schedin, 0175-743 36
Placeringsansv: Carin Wåhlin Eriksson, 070-938 01 14 0175-743 06
Platsantal: 84
Lagrum: SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: Kvinnor och män 21 år och äldre med psykisk ohälsa samt LPT och LRV i öppenvård.
En enhet med inriktning mot äldre med stora omvårdnadsbehov.

22 HVB-platser för samsjuklighet.

Behandlingsinnehåll: Vi har ett kognitivt förhållningssätt och arbetar i en miljöterapeutisk struktur med ESL, ADL och ett kvalificerat kontaktmannaskap. Behovsbedömning och individuell anpassning: Vid placeringen görs en noggrann bedömning av aktuell problematik och på vilken enhet klienten bäst kan utvecklas. En individuell genomförandeplan utformas i ett tidigt skede i samråd med klient och placeringsansvarig.

I verksamheten finns behandlingssamordnare som säkerställer mål, insatser och resultat.

Verksamheten arbetar evidensbaserat med metoder så som:
Kognitiv beteendeterapi
Motiverande interju
Återfallsprevention

Geografi: Vackert beläget vid Rånäs slott. En mil från Rimbo, sju mil från Stockholm, fyra mil från Uppsala.

Huvudman: Aleris Omsorg AB

Org nr: 556334-1659

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Genom kommunernas biståndshandläggare

Språk: Engelska, finska, tyska

Övriga upplysningar: Boetten, Ekan och Lanternan 3 enheter har 57 platser viss annan heldygnsvård totalt.
Hammargården och Allegården2 enheter har tillsammans 22 HVB-platser inriktning samsjuklighet.
Fyren har 5 platser bostad med särskild service.

Certifierad enligt ISO9001-2008. Första certifieringen 2007.

"Aleris Rånäs" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Bipolär sjukdom
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Psykosocial problematik
Schizofreni
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Äldre
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
LRV PERMISSION
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO