Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?

Frösunda HVB Råberga Pandion

Tfn: 013-129185

Besöksadress: Råbergagatan 20, LINKÖPING
Postadress: Ålerydsvägen 13, 589 23 LINKÖPING
Föreståndare: Verksamhetschef Sebastian Öberg, 010-1303847
Placeringsansv: 010-13 03 847
Platsantal: 7


Målgrupp: Råberga är ett Hem för vård och boende för pojkar och flickor i åldern 13-18 år med sociala och psykosocial problematik.
Vi vänder oss till pojkar och flickor som p g a konflikter inom familjen, skolproblem, allmänt utåtagerande eller självdestruktivitet inte för tillfället kan bo hemma.
Frösunda HVB Råberga har kompetens att arbeta med neuropsykiatriska diagnoser som exempelvis Aspergers eller ADHD.

Personalen består av både kvinnor och män som har stor erfarenhet och erforderliga utbildningar. Vår pedagogiska utgångspunkt är lösningsfokus.

Inom Frösunda finns även tillgång till resursskola och utslussboende Ungbo samt öppenvård i anslutning till utflyttning.

Behandlingsinnehåll: På Råberga HVB bedrivs behandling utifrån miljöterapi med lösningsfokus. Vi har ett behandlingsutbud som sträcker sig från KOMET till avancerad individualterapi såsom Traumafokuserad KBT. Vi kan även erbjuda ungdomen en kurs i känslohanteringsmetoden RePulse, Tejping, Bildterapi, Massage samt stödsamtal för våra ungdomar och deras familjer.
Personalen på Råberga HVB arbetar med beteendeanalys med ungdomen för att denne ska få insikt om varför denne agerar på ett visst sätt i en viss situation och vad som blir konsekvensen. Detta för att tillsammans hitta alternativa verktyg att använda i olika situationer.
Behandlingen är individanpassad och lösningsfokuserad med helhetssyn där familjen ingår i förändringsarbetet. Med ett miljöterapeutiskt arbetssätt och kontinuerliga samtal individuellt och i grupp utvecklas individen i positiv riktning. När den unge behöver specialundervisning för att klara grundskolan finns möjlighet att söka plats i företagets friskola, i annat fall etableras samarbete med lämplig skola.

Geografi: Linköping.

Huvudman: Pandion Omsorg AB

Org nr: 556634-0716

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns.

"Frösunda HVB Råberga Pandion" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
KBT
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Utåtagerande beteende
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Skolundervisning