Ekekullen - Hem fr vrd och boende i Blekinge
Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?
 

Segesholms behandlingshem

Tfn: 0709-32 35 22

Besöksadress: Åhultsvägen 167, VITTSKÖVLE
Postadress: Åhultsvägen 167, SE-297 91 VITTSKÖVLE
Föreståndare: Johan Wetterlöv, 0709-32 35 22
Platsantal: 11
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Flickor/unga kvinnor med långvarig psykiatrisk problematik (självskadande, ätstörningar, komplex PTSD, svåra ångeststörningar/depression och/eller personlighetsstörningar) med eller utan komorbida funktionsnedsättningar (Asperger och ADHD).

Behandlingsinnehåll: Vår behandlingsmodell har en bas i vetenskapligt evidensbaserade behandlingsmetoder och beprövad praxis. Våra behandlingsresultat mäts och utvärderas kontinuerligt. Behandlings- och insatsmässigt arbetar vi utifrån Kognitiv beteendeterapeutisk teori (KBT) och evidensbaserad metodik i kombination med medicinsk/psykiatrisk metodik och praxis samt neuropsykologisk teori och metod.

Geografi: Utanför Åhus kusten, vid porten till Österlen. 3 mil till Kristianstad, 4 mil till Simrishamn.

Huvudman: Behavior and Brain AB

Org nr: 556747-8283

Upptagningsområde: Hela landet

"Segesholms behandlingshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida.

Behandlingsformer
DBT
KBT
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Borderline
Fobier/Depressioner
Incest
Misshandlade kvinnor
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
LRV PERMISSION
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO