HVB/LSS-Dagen Malm 13 maj 2014
Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?

Segesholms behandlingshem

Tfn: 0709-32 35 22

Postadress: Åhultsvägen 167, SE-297 91 VITTSKÖVLE
Målgrupp: Flickor/unga kvinnor med långvarig psykiatrisk problematik (självskadande, ätstörningar, komplex PTSD, svåra ångeststörningar/depression och/eller personlighetsstörningar) med eller utan komorbida funktionsnedsättningar (Asperger och ADHD).
Lagrum: SoL 7.1.1