Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?

Riande AB - HVB & Familjehem

Tfn: 0156-506830
Fax: 0156-506831

Besöksadress: Busstorget 5, Trosa
Postadress: Busstorget 5, 619 30 Trosa
Föreståndare: Louise Montgomery, 0704-93 49 08
Placeringsansv: Louise Montgomery HVB, Lina Sommevåg Fam.Hem, HVB 0704-93 49 08, Fam.Hem 0703-997088
Platsantal: 19 platser fördelade på två boenden samt familjehemsplatser
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: Två HVB för ungdomar, ett för flickor och ett för pojkar, från 14 år till och med 18 år. Vi har även två mindre stödboenden med 5 respektive 3 platser. Vi driver också konsulentstödd familjehemsverksamhet.

Behandlingsinnehåll: Verksamhetens mål är att barn och ungdomar i en trygg miljö, och i samverkan med sitt nätverk, ska få rätt vård och insatser. För att på så sätt möjliggöra en långsiktig och varaktig förbättring avseende funktion och mående.

Vi erbjuder:
• Kontakt med professionellt team
• Evidensbaserat behandlingsarbete
• Nätverksarbete
• Psykologutredningar

Geografi: Sörmland
Trosa/Vagnhärad, Nyköping

Huvudman: Riande AB

Org nr: 556911-1817

Språk: Arabiska, Bosniska, Franska samt Engelska.

Övriga upplysningar: Se vår hemsida
www.riande.se

"Riande AB - HVB & Familjehem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO