Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?

Riande AB - HVB & Familjehem

Tfn: 0156-506830
Fax: 0156-506831

Besöksadress: Busstorget 5, Trosa
Postadress: Busstorget 5, 619 30 Trosa
Föreståndare: Louise Montgomery, 0704-93 49 08
Placeringsansv: Louise Montgomery HVB, Lina Sommevåg Fam.Hem, HVB 0704-93 49 08, Fam.Hem 0703-997088
Platsantal: 19 platser fördelade på två boenden samt familjehemsplatser
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: Ensamkommande ungdomar, både flickor och pojkar, som söker asyl och som är från och med 14 år till och med 18 år. Ungdomar som har fått permanent uppehållstillstånd har möjlighet att vara kvar i verksamheten till och med 18 år.
Vi har även ett mindre utslussboende med 4 platser.
Ett nytt HVB har öppnat i Buskhyttan, Nyköping.
Vi driver också konsulentstödd familjehemsverksamhet.

Inom en snar framtid ( ca 4 månader) blir ett av våra HVB ett behandlingshem för ungdomar med psykosocialproblematik, PTSD samt andra ångestrelaterade tillstånd. Vi har redan i dag hög kompetens på detta HVB.

Behandlingsinnehåll: Verksamhetens mål är att erbjuda unga ett bra mottagande, en god boendemiljö, en god omvårdnad och omsorg samt en trygg och stimulerande miljö.

Geografi: Sörmland
Trosa/Vagnhärad, Nyköping

Huvudman: Riande AB

Org nr: 556911-1817

Språk: Arabiska, Bosniska, Franska samt Engelska.

Övriga upplysningar: Se vår hemsida
www.riande.se

Ett nytt HVB för ensamkommande kommer har öppnats i Buskhyttan, Nyköping. 11 platser

"Riande AB - HVB & Familjehem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ART
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Ensamkommande
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO