Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?
 

Villa Fornudden

Tfn: 073 5144133

Besöksadress: Trångsundsvägen 37, Tyresö
Postadress: Trångsundsvägen 37, 135 52 Tyresö
Föreståndare: Ewa Brändholm, 070-6470990
Placeringsansv: Victoria Filipovic, 070-6470990
Platsantal: 7


Målgrupp: Villa Fornudden är ett HVB-hem med 7 platser där vi välkomnar ensamkommande pojkar och flickor som söker asyl eller som har fått permanent uppehållstillstånd i åldrarna 14 t.o.m. 18 år som är i behov av säkerhet, trygghet och omsorg.

Behandlingsinnehåll: Varje ungdom har en egen kontaktperson som har det övergripande ansvaret under boendetiden. Vi arbetar utifrån BBIC och MI där vi aktivt arbetar med planering, utveckling och integrerings samhället

Målet med placeringen är att ge ungdomarna god omvårdnad , god skolunderbyggnad och hälsa samt stabil integration i det svenska samhället. Varje ungdom har en särskild utsedd kontaktperson som har det övergripande ansvaret under inskrivningstiden. Vi arbetar utifrån BBIC. Genomförandeplan upprättas gemensamt och är grunden i vårt arbete.

Personal:
Personalen i verksamheten motiverar, uppmuntrar och stöttar barnet i att delta i skolundervisning, samtidigt erbjuder personalen läxhjälp samt extra stöd för barnen som önskar detta. Vi har nära kontakt med skolan för att kunna stödja barnet så att läsförståelse och trivsel uppstår. På boendet finns personal dygnet runt

Aktiviteter:
Boendet arrangerar gemensamma aktiviteter 1-2 gånger per vecka, vid dessa tillfällen följer boendets personal med och är delaktiga i aktiviteten. Barnen erbjuds individuella fritidsaktiviteter som svarar mot deras intressen och önskemål, detta bekostar boendet.

Geografi: Verksamheten bedrivs i en villa i egen regi som är beläget centralt i Tyresö kommun med direkt närhet till samhällsservice. Boendet har 7 separata sovrum och mycket fina gemensamhetsutrymmen. Stora aktivitets ytor finns tillgängliga, egen trädgård för grillfester och odlingar. Fotbollsplan och bad finns några meter bort. Med en god boendemiljö och trygga grannförhållande har ungdomen alla förutsättningar för en god integration in i det svenska samhället. Boendet ger en genuin känsla av "hemmiljö" vilket är en grundtanke i verksamheten.

Huvudman: Private Nursing

Org nr: 556652-5985

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Vid förfrågan kontaktas placeringsansvarig
Just nu har vi möjlighet för omgående placering.

Språk: arabiska,persiska,dari,somaliska,svenska,engelska

Övriga upplysningar: Vi driver även ett litet HVB boende med 5 platser i en lägenhet insprängt i flerbostadshus i Borås, Västra Götaland. Målgruppen är ensamkommande barn (pojkar och flickor) mellan 14 tom 18 år. Där har vi god förmåga och hög kompetens och integrerar även ungdomar som behöver mer utmaning.

"Villa Fornudden" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
MI, motiverande samtal
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO