Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?

Sveagården - din plats i tillvaron

Tfn: 08 – 52 800 330

Besöksadress: Linjan 4, Fagersta
Postadress: Linjan 4, 73740 Fagersta
Föreståndare: 08 – 52 800 330
Placeringsansv: Jenny Åkesson och Yareska Barlari, 0709882266 och 072-254 54 60
Platsantal: 10
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Ensamkommande flyktingbarn med eller utan PUT
Invandrarungdomar med integrationssvårigheter
Ungdomar med sociokulturellt dysfunktionallitet
Utskrivna från SiS eller på väg in till SiS

Behandlingsinnehåll: SVEAGÅRDEN
_____________________________________________________________________________________
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Sveagården - HVB vänder sig till ensamkommande barn och invandrarbarn i åldrarna 14 till 18 som har behov av särskilda stödinsatser (med kvarboende upp till 19 år om man har PUT).
Vi har specialiserat personal som arbetar individuellt med varje barn.
_____________________________________________________________________________________
RESULTAT: Vi har uppnått goda resultat med våra barn som kommer från olika delar av världen.
Vi använder oss av STOP modellen, BBIC, Life Quality, Rättspår.
Vi tillämpar stödverksamhet i studier och i språk. Detta betyder att barnen har tillgång till extra hjälp i de ämnen i behov av stöd.
_____________________________________________________________________________________
SYFTE: Vårt syfte är att ge barn och ungdomar de verktyg vi anser behövs för att en lyckad introduktion i det svenska samhället ska vara möjligt.
Sveagården - HVB är en verksamhet med siktet inställt på att tillhandahålla högt kvalitativa tjänster genom tillämpningen av dagsaktuella metoder som alla är individualiserade.
_____________________________________________________________________________________
DOKUMENTATIONSSYSTEM: Verksamheten tillämpar uppföljningsbart dokumentationssystem där socialassistenter och andra laglig knutna personer kan följa upp vår verksamhet kring barnen och ungdomen.
_____________________________________________________________________________________
SYSSELSÄTTNING: Sport: Fotboll, Skidåkning, Löpning, Simning, Cykling
_____________________________________________________________________________________
INSATSLÄNGD: Varje insats är individualiserad.
_____________________________________________________________________________________
INSKRIVNINGSFÖRFARANDE: Vi tar emot förfrågningar via e-post eller telefon och inskrivning sker digitalt i vårt system eller efter överenskommelse
_____________________________________________________________________________________
ORGANISATION/PERSONAL: Vi är ett tiotal anställda med en organisationsmodell baserad på funktionalitet. Vi har en VD och Verksamhetschef samt Föreståndare och Funktionssamordnare. Vi tillämpar dagtidsbemanning och kväll/natt bemanning, alla dagar på året.
_____________________________________________________________________________________
HANDLEDNING: Vår Föreståndare tillsammans med Funktionssamordnaren ansvarar för att vår personal får rätt kunskap och nödvändig utbildning. Vi erbjuder fördjupningsutbildningar till den personal som behöver detta för att på bästa möjliga sätt svara mot de behov som verksamheten uppvisar.
_____________________________________________________________________________________
SAMVERKAN: Vi bygger vår verksamhet på god kommunikation och därav att vi erbjuder socialtjänsten möjlighet till insyn och tillsyn genom tillgång till vårt digitala system, där uppföljningsbart dokumentation är vårt måtto.
_____________________________________________________________________________________
KOMMUNIKATION/AVSTÅND: Fem minuter gångavstånd till centralort, tåg och buss.
_____________________________________________________________________________________
BOENDEFORM: 10 enkelboende i mycket rymliga rum.
_____________________________________________________________________________________
SPRÅK: Vår personal talar många olika språk. Vid behov anställer vi personal med språkkunskap i behov.
_____________________________________________________________________________________
REFERENSER
Ödeshögs kommun - Socialförvaltning
Norbergs kommun - Socialförvaltning
Åmåls Kommun - Socialförvaltning

Geografi: Västmanland

Huvudman: Sveagården Förvaltningsaktiebolag

Org nr: 559039-6437

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Via egen webbsida - formulär
Direkt kontakt - telefon
Digitalt - epost

Språk: Svenska
Engelska
Arabiska
Dari
Somaliska

Övriga upplysningar: PLACERINGSJOUR: Har ni behov av plats omgående hör med vår telefonjour - 0223 – 10 560 - DYGNET RUNT!

"Sveagården - din plats i tillvaron" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Narkotika
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Barn med invandrarbakgrund
Endast pojkar
Ensamkommande
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO