Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?

Gryning Tallbackens Ungdomshem

Tfn: 0500-48 19 69
Fax: 0500-41 94 60

Besöksadress: Villagatan 7, SKÖVDE
Postadress: Box 221, 541 25 SKÖVDE
Föreståndare: Enhetschef Rosmarie Jiveborn, 073-025 81 71
Platsantal: 9
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Tallbackens målgrupp är flickor 13-18 år i behov av institutionsbehandling. Det rör sig om flickor som behöver mer stöd än de av olika skäl kan få i hemmet, eller som har en psykisk ohälsa eller psykosocial problematik där familjehem inte är ett alternativ.

Behandlingsinnehåll: Utgångspunkten för vårt behandlingsarbete är att omsorgsfullt arbeta för att skapa en arbetsallians med flickan och hennes närmast anhöriga, vilket utgör de optimala möjligheterna för en positiv utveckling. Vanligtvis har flickorna haft en längre tids bristfällig skolgång och svårigheter med större skolsammanhang eller klassundervisning. En alternativ skolform med anpassad studiegång kan behövas för att flickan ska ges möjlighet att återhämta kunskapsluckor. Tallbacken har, förutom samarbete med den kommunala skolan, ett samarbete med friskolan MIA-skolan som erbjuder individuell undervisning. Målet där är att flickorna ska ges grundförutsättningar för att återgå till kommunal utbildning samt väcka lust till lärande och utveckling. Tallbacken erbjuder även träningsboende i kombination med eller som ett alternativ till lägenhetsboende för flickor som behöver vuxenstöd och behandlingsinsatser i vardagslivet. Vi strävar efter att flickan ska utveckla ökad självkänsla, stärkt identitet, förmåga till självständigt handlande och förmåga att upprätthålla relationer och integritetsgränser.

Geografi: Skövde.

Huvudman: Gryning Vård AB

Org nr: 556605-8201

Inskrivningsförfarande: Förfrågan görs direkt till Tallbacken 0500-48 19 69 eller till Grynings placeringsrådgivning, tfn 031-703 73 48.
Enhetschef fattar beslut om inskrivning.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Metodhandledning med extern handledare sker kontinuerligt.
Vid behov samverkan med BUP.

"Gryning Tallbackens Ungdomshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Särskilda upplysningar
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO