Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?

Gryning Tallbackens Ungdomshem

Tfn: 0500-48 19 69, 48 1
Fax: 0500-41 94 60

Besöksadress: Viilagatan 7, SKÖVDE
Postadress: Box 221, 541 25 SKÖVDE
Föreståndare: Enhetschef Rosmarie Jiveborn, 073-025 81 71
Placeringsansv: Enhetschef Rosmarie Jiveborn, 073-025 81 71
Platsantal: 9
Lagrum: SoL 7.1.1


Behandlingsinnehåll: Tallbackens behandling utgår från en miljöterapeutisk organisation.
Detta innebär individuell behandling, balans mellan styrning och självständighet, uppmuntran av positiva kontakter, skola utanför institutionen och en tydlig personalstruktur. Vi har psykodynamisk grundsyn och anknytningsteori som bas. Inom ramen för miljöterapi arbetar vi med mentaliseringsbaserad terapi (MBT). Målsättningen är att flickan
skall få hjälp med att identifiera affekter, få ett språk för sitt inre, stabilisera sina känslouttryck, få en sammanhängande självbild. Möjliggöra för flickan att utveckla en förmåga att skapa trygga relationer.

Geografi: Skövde.

Huvudman: Gryning Vård AB

Org nr: 556605-8201

Inskrivningsförfarande: Förfrågan görs direkt till Tallbacken 0500-48 19 69 eller till
Gryning Vård AB:s placeringsfunktion
031-703 73 48
Enhetschef fattar beslut om inskrivning.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Metodhandledning med extern handledare (leg psykolog/psykoterapeut) sker kontinuerligt.
Vid behov samverkan med BUP.
Vi har tillgång till två lägenheter som möjliggör att vi även kan ta emot flickor som är i behov av träningsboende med vuxenstöd.

"Gryning Tallbackens Ungdomshem" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Särskilda upplysningar
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO