Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?
 

Lejongårdar AB

Tfn: 010-4984702
Fax: 0430-602 08

Besöksadress: Lejongårdar,Skogaby, 312 93 Laholm, Lejongårdar,Skogaby, 312 93 Laholm
Postadress: Skogaby, SE-312 93 LAHOLM
Föreståndare: Therese Ernisa, 010-4984702
Placeringsansv: Enhetschef: Therese Ernisa, Enhetschef: 010-4984702
Platsantal: 9
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi tar emot personer med missbruk- och kriminalitetsproblematik. Samt psykisk ohälsa. Ålder ifrån 18 år och uppåt. Både män och kvinnor. Män placeras inne på vår basenhet, kvinnor placeras ut direkt i värdfamilj.

Behandlingsinnehåll: På Lejongårdar bedrivs ett behandlingsarbete fokuserat på och anpassat till individens behov och förmågor. Detta sker för de män som skrivs in, först på basenheten under 3-6 månader varefter finns möjlighet till en placering placering hos våra kvalificerade Familjehem eller i stödboende (lägenhet). Man har regelbunden med en kontaktperson varje vecka som stöttar en i sin vidare planering med studier, praktik eller arbete. placeras hos en värdfamilj matchad utifrån behov, intressen och förankringar i närområdet. De kvinnor som skrivs in i behandling placeras direkt ut i värdfamilj.

Samtliga behandlingsassistenter är utbildade i Motiverande Intervju-teknik (en KBT-metod) och arbetar motiverande och förutsättningslöst med klienterna. Under vistelsen på basenheten har klienten regelbundna samtal med kontaktpersonen och en leg. terapeut. Under basenhetstiden kan även neuropsykiatriska utredningar utföras på beställning. Under värdfamiljsplaceringen och i eftervården har klienten fortsatta fysiska träffar med sin kontaktperson varje vecka.
Vardagarna är strukturerade och vi har ett schema som stöd i att skapa en ny struktur i sin tillvaro. Vi arbetar med tema, kriminalitetsprogram och har utöver det tillgång till
• ett eget gym
• bilverkstad med våra egna Folkracebilar
• växthus
För kvinnor som kommer till oss ser det lite annorlunda ut. Först görs en första intervju av klienten tillsammans med placerande myndighet. Detta för att kartlägga det behov av stöd och hjälp som föreligger. Men även för att informera om hur vi inom Lejongårdar arbetar. Därefter tar vi kontakt med en av oss utredd och lämplig värdfamilj som kan matcha klientens behov. När familjen presenterats för klient och myndighet bokar vi in ett besök hos familjen. Klienten får då tillsammans med den person som utses att vara kontaktperson till henne möjlighet att träffa värdfamiljen och ställa de frågor som hon har. Efter detta möte brukar ett par dagars betänketid vara bra. Om allt känns rätt och placerande myndighet inte har några invändningar placeras klienten hos familjen.
Hon får här möjlighet att bli delaktig i en ny gemenskap. Den första tiden, när man bor in sig, brukar klienterna vara delaktiga i de göromål som finns i hemmet. Men arbete startar gemensamt med kontaktpersonen redan efter ca en vecka för att finna en lämplig sysselsättning utanför hemmet. Detta kan vara arbete, praktik, yrkesutbildning eller studier. Kartläggning av möjlig fritidssysselsättning görs även den tillsammans med kontaktpersonen med hjälp av värdfamiljen. Detta för att möjliggöra en aktiv fritid där nya sociala kontakter kan skapas. Samtal med psykolog/psykoterapeut ingår under de tre första månaderna om behov finns. Kvarstår detta behov efter den tiden kommer detta utanför gällande avtal.
A

Geografi: Basenheten Lejonet ligger i natursköna Skogaby en mil nordost om Laholm och tre mil söder om Halmstad. Helsingborg är 8 mil bort. För långväga gäster finns Ängelholms och Halmstads flygplats inom en halvtimmes radie. Värdfamiljerna finns företrädesvis i Skåne men även i Blekinge, Halland och Småland.

Huvudman: Human Support Care AB

Org nr: 556446-4211

Upptagningsområde: Hela Sverige.

Inskrivningsförfarande: Klienterna (män) kan komma direkt till Lejongårdar efter ett informationsbesök.
Kvinnor direkt ut i värdfamilj efter informationsmöte och besök hos familjen.

Språk: Svenska, finska, engelska, norska

Övriga upplysningar: Lejongårdars tjänster inriktar sig mot socialförvaltning och kriminalvård, vi tar mot vårdvistelse och kontraktsvårdsplaceringar. Vi har ramavtal med kriminalvården och flera kommuner i Skåne, Kronoberg och Hallands län. Lejongårdar tar även emot placeringar enligt socialtjänstlagen med stöd av § 4:1 och LVM-placeringar (enl. 27§ LVM). På uppdrag utför vi även neuropsykologiska utredningar. Klienter med Hepatit C möter inga hinder.

"Lejongårdar AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Alkohol
Dubbeldiagnos
Kriminalitet
Narkotika
Psykosocial problematik
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Medlevarskap
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO