Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?

Rehab Simlångsgården AB

Tfn: 035-780 60
Fax: 035-781 07

Besöksadress: SIMLÅNGSDALEN
Postadress: Mahult, SE-310 38 SIMLÅNGSDALEN
Platsantal: 13
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Män i åldern 20-60 år med missbruksproblematik eller sociala problem.

Behandlingsinnehåll: Programmet är flexibelt utifrån klientens specifika behov. Kognitiva insatser tillämpas individuellt.Se hemsidan.

Geografi: Simlångsdalen, Halmstad.

Huvudman: Rehab Simlångsgården AB

Org nr: 556515-5354

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Engelska

"Rehab Simlångsgården AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida.

Behandlingsformer
KBT
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Narkotika
Spelberoende
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO