Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?
 

Villa Vägskäl

Tfn: 070-557 38 33

Besöksadress: Kvarnsved, Fröjavägen 62 , Frösön, Frösön
Postadress: Kvarnsved, Fröjavägen, 832 96 Frösön
Föreståndare: Michael Blomkvist, 070-621 06 06
Placeringsansv: föreståndaren
Platsantal: 6


Målgrupp: Villa Vägen ut! är ett personligt boende för män som brutit med missbruk och kriminalitet.

Behandlingsinnehåll: Villa Vägskäl är ett halvvägshus för män där arbetsmetoden grundas på hjälp till självhjälp och småskalighet där varje kontaktperson stödjer max 2 boende. Miljöterapi, 12-stegsfilosofin med deltagande i NA-möten 2 ggr/vecka, nätverksorienterat arbete och synen på arbete som en viktig hörnsten för att bygga självförtroende och identitet genomsyrar också verksamheten.Motivationsgrupp 1 g/vecka innebär gruppsamtal om viktiga teman som man behöver bearbeta i sin tillfrisknandeprocess. Arbetsträning kan ske genom att delta i vardagliga sysslor på boendet. Den kooperativa företagsformen innebär att brukarmedverkan är naturlig och självklar. Personal med väl bearbetad egen erfarenhet av missbruk och kriminalitet ger goda förebilder, ett bra mottagande samt redskap för och hopp om möjlighet att förändra sitt liv. De boende stannar den tid de behöver för att bli stabila i sin drogfrihet och målet är att den boende vid utskrivning ska ha kommit igång med arbete/studier, ha börjat bygga ett nytt socialt nätverk och en aktiv fritid.

Villa Vägskäl ingår i Vägen ut! kooperativen som säljer tjänster eller produkter och skapar arbete åt människor som står långt från arbetsmarknaden.

Geografi: Beläget på natursköna Frösön utanför Östersund.

Huvudman: Villa Vägskäl i Östersund ekonomisk förening

Org nr: 769618-7967

Upptagningsområde: Hela landet.Män på utsluss från behandling eller kriminalvårdsanstalt, men direktplaceringar förekommer också.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet. Studiebesök innan förordas.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Tar även emot personer på vårdvistelse enligt § 56 KvaL och kontraktsvård. Samt även vård enligt § 27 LVM.

"Villa Vägskäl" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Borderline
Dubbeldiagnos
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Narkotika
Psykosocial problematik
Målgrupp
Endast män
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Medlevarskap
Personalhandledning