Malvahemmet
Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?

Ramlösa Social Utveckling

Tfn: 042-29 02 60
Fax: 042-290295

Besöksadress: Norra Strandgatan 13, HELSINGBORG
Postadress: Norra Strandgatan 13, 25220 HELSINGBORG
Föreståndare: Verksamhetschef Mikael Frid, 0706 –69 95 22
Placeringsansv: Olaf Thies, 0706 69 95 24
Platsantal: 60
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Vuxna och ungdomar från 16 år samt par med missbruksproblem och samsjuklighet..

Behandlingsinnehåll: RSU följer och tillämpar de nationella riktlinjerna för missbruk- och beroendevård. All behandling bygger på evidensbaserade metoder. Behandling sker i individuella samtal och praktiseras i verkliga livet. Behandlingstiderna är mycket varierande beroende på problematikens art och tyngd. Metoderna anpassas efter klientens behov.

Behandlingen är oftast indelad i tre faser.

I första fasen stabiliseras klienten i sin drogfrihet och strukturer arbetas in i form av deltagande i värdfamiljens vardag, en aktiv fritid och sysselsättning. Parallellt med stabiliseringen påbörjas också behandlingen som ser olika ut beroende på klientens behov. Denna första fas tar oftast 3-6 månader.

I andra fasen påbörjas vidmakthållandet av drogfrihet och planering för framtiden. Behandling kan fortsätta beroende på klientens behov.

I tredje fasen erbjuds klienterna, i mån av lediga lägenheter, referensboende. Behandling kan fortsätta beroende på klientens behov.

Behandlingsmetoder beroende på klientens behov:
•KBT inriktad missbruksbehandling i form av CRA, ÅP, HAP
•Kriminalitetsprogram (KSL)
•KBT-inriktad spelmissbruksprogram (Till spelfrihet)
•Psykoterapi för vuxna med ADHD
•KBT-terapi
•DBT-team

Geografi: Företaget har sitt säte och administration i Helsingborg
Familjehemmen finns lokaliserade i Skåne, Halland samt i Göteborgsområdet.

Huvudman: Ramlösa Social Utveckling AB

Org nr: 556266-5520

Upptagningsområde: Verksamheten är i huvudsak koncentrerad till Södra Sverige, vi har ramavtal med 32 kommuner i Skåne, Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholm. Göteborgs stad: 21 stadsdelar samt kranskommunerna Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Stockholmsområdet: Haninge, Södertälje, Huddinge, Nacka, Salem, Botkyrka, Tyresö och Värmdö. Övriga: Borås, Jönköping och Ronneby.

Inskrivningsförfarande: Ansökan direkt till RSU. Platsförfrågan Olaf Thies 0706-699524, 042-290260

Språk: Engelska, tyska, franska, grekiska, finska, danska, spanska
Familjehem: Engelska, tyska, polska, spanska, ryska, persiska

Övriga upplysningar: Vi har hög personaltäthet, max åtta klienter per behandlare, och strävar efter teamarbete vilket borgar för hög kvalitet och tillgänglighet. Personal finns tillgänglig sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Mer än 90 % av personalen har högskoleutbildning, Socionom eller motsvarande. På vår beroendemottagning har vi dagligen tillgång till sjuksköterska samt en dag i veckan tillgång till läkare/psykiatriker och psykolog med specialistkompetens inom beroendesjukvård.
Regelbunden individuell- och enskild handledning av personalen samt handledning av familjehemmen.

"Ramlösa Social Utveckling" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida.

Behandlingsformer
ACT
BBIC
DBT
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
Kognitiv Psykoterapi
LARO. Läkemedelsassisterad behandling
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Subutex/Metadon-behandling
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Narkotika
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Spelberoende
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Målgrupp
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO