Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?

Jabboks Vad Recovery

Tfn: 0415-33 01 52
Fax: 0415-33 02 12

Besöksadress: HÖRBY
Postadress: Arups Gård, 242 94 HÖRBY
Föreståndare: Mikael Harkell. bitr. Mari Thornberg
Platsantal: 14
Lagrum: SoL 7.1.1


Behandlingsinnehåll: Behandlingen bygger på 12-stegsprogrammet, miljöterapeutiskt synsätt och medlevarskap. Modellen är att gästen blir tillfällig familjemedlem i en storfamilj och tanken är att varje människa kan utvecklas genom en bra miljö och i en ömsesidig gemenskap. Alla förväntas delta efter förmåga i de sysslor som boendet
innebär, t.ex. djur/lantbruk, hushåll/kök, fastighetsunderhåll och trädgårdsarbete.
Erfarenheten hittills är att behandlingsinnehållet blir särskilt bra om gästen har genomgått primärbehandling enligt 12- stegsprogrammet före placeringen på Jabboks Vad. Behandlingshemmet kan då fungera som en form av halvvägshus för en målgrupp som saknar bostad, arbete och socialt nätverk.

Geografi: Hörby.

Huvudman: Arups Gård AB

Org nr: 556624-5725

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Engelska och tyska.

"Jabboks Vad Recovery" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida.

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Narkotika
Spelberoende
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Endast pojkar
Särskilda upplysningar
Medlevarskap