Malvahemmet
Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?

Rubinens motivations och omvårdnadsboende

Tfn: 0511-171 50
Fax: 0511-131 50

Besöksadress: SKARA
Postadress: Härlundagatan 64, 532 35 SKARA
Föreståndare: Ulrika Brodén, 070-751 71 50
Placeringsansv: Ulrika Brodén
Platsantal: 16
Lagrum: SoL 7.1.1


Behandlingsinnehåll: Vårt mål är att uppmuntra till avhållsamhet från missbruk under en längre tid. På så sätt vill vi jämna väg för ett eget boende i samhället. Rubinen är ett HVB-hem. Vi erbjuder motivations och omvårdnads boende som bedrivs i privat regi. Vi tar emot alkohol-narkotika-tablett och blandmissbruk. På Rubinen arbetar vi med ett familjärt förhållningssätt. Vi delar framgångar och motgångar i en medmänskligt kontakt. Vi stöttar våra boende genom att möta dem där varje individ befinner sig. Erbjuder; Motiverande samtal, Återfallsprevention, Social träning, Nätverksarbete , ADL-träning, Psykolog samtal, Neuropsykologiska utredningar, Individuella genomförandeplaner, Fasta aktiviteter och Aktivitetsresor.

Geografi: Centrala Skara.

Huvudman: Rubinen AB

Org nr: 556529-3262

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Språk: Engelska.

Övriga upplysningar: Kan vårda enligt 34§ KvaL, kontraktsvård enligt KvaL, 27§ LVM. Personalhandledning finns.

"Rubinens motivations och omvårdnadsboende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida.

Behandlingsformer
KBT
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Läkemedelsberoende
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO