Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Glömt lösenordet?

HVB Trappan skyddat boende

Platsantal: 5
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 6.1


Målgrupp: Trappans målgrupp är flickor och i vissa fall kan pojkar skrivas in under särskilda omständigheter beroende på relation till annan boende eller eventuell HBTQ tillhörighet.
Boendet är utformat på så vis att ett av sovrummen ligger på en egen våning där den som kommit längst ur den akuta fasen kan bo för att inte störas av nyanlända som kommer i kristillstånd.

Behandlingsinnehåll: Tre faser

Trappans verksamhet kommer att ingå i en tänkt skydds- och vårdkedja där målet är att kunna hjälpa våra boende från början av den akuta fasen, under mellanfasen och under tiden efter. Trappan är det boende där man initialt placeras och behandlas under tiden man når sina mål och kan flytta vidare inom vår verksamhet till mer självständiga boenden som exempelvis ett mindre kollektivboende, träningslägenhet eller internat beroende på ens mående och beteende både emotionellt och säkerhetsmässigt.


AKUTA FASEN

I den akuta fasen är det av största vikt att vi kan förmedla vår tidigare erfarenhet och våra kunskaper runt kollektivorientering, skam och heder, normer kring äktenskap och sexualitet, våldsutsatthet samt kris- och traumareaktioner så att de boende vågar prova att lita på vuxna i vår trygga hållandestruktur.

MELLANFASEN

I mellanfasen är det viktigt att denna hållandestruktur får fortsätta i takt med att de boende prövar sina vingar mer självständigt.

LÅNGTIDSFASEN

Under den sista långsiktiga fasen är målet att den boende ska kunna påbörja ett liv i den riktning som stämmer med vad hen önskar sig på sikt.

Upptagningsområde: Hela landet

Språk: Danska, norska, engelska, grekiska, rumänska

Övriga upplysningar: Trappan är ett skyddat boende med särskild kompetens för skydd, stöd och professionell rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på behandling då långsiktigt stödjande insatser krävs.

Om oss

Vi som arbetar på Trappan är alla kvinnor med en gedigen erfarenhet av hedersproblematik. Vi har en stor bredd och variation i form av utbildning och erfarenhet. Vi samverkar med andra aktörer såsom hälso- och sjukvård, ungdomsmottagning, barn och ungdomspsykiatri, skola, polismyndighet och rättsväsende. Förutom samarbete runt enskilda individers behov så erbjuder vi föreläsningar om HRV, trauma, metod på skyddsboende, kan utbilda i samt bedriva familjearbete med Femstegmetoden samt göra bedömningar av hot och risk. Vi hoppas också på fortsatt deltagande för vårt team i nationella forum som finns i frågan.


Sysselsättning

Att Trappans boende har en fungerande daglig sysselsättning är av största vikt för att individen ska kunna tillgodogöra sig vår behandling. För de boende som inte har avslutat sin grundskoleexamen är skolgång deras dagliga sysselsättning. I strukturen för Trappan finner man en mängd olika aktiviteter som har till syfte att främja de boendes mående på olika sätt. Våra gruppaktiviteter är noga planerade och handlar om de boendes nu-situation och hur man tar hand om sig själv på olika sätt. De boende kommer kunna aktivera sig både inne och utomhus tillsammans.

"HVB Trappan skyddat boende" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
Diagnosgrupp
Hedersrelaterat
Incest
Misshandlade kvinnor
Schizofreni
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Föräldrar och barn