HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Tjust Behandlingsfamiljer

Tfn: 0490-343 46
Fax: 0490-343 10

Besöksadress: VÄSTERVIK
Postadress: Ängalundsgatan 1B, SE-593 35 VÄSTERVIK
Föreståndare: Fredrik Lindvall
Platsantal: 50
Lagrum: SoL 7.1.1


Geografi: Från Västerviks till Borås. Med kontor i Västervik, Vimmerby och Jönköping.

Huvudman: Tjust Behandlingsfamiljer AB

Org nr: 556657-9438

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet.

Övriga upplysningar: HVB tillstånd för några av våra familjehem.

"Tjust Behandlingsfamiljer" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
IPT
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Sexuella övergrepp
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Jourhem
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO