Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Skyddsvärnets Familjehemsvård

Tfn: 08-729 17 30
Fax: 08-729 17 31

Besöksadress: Drakenbergsgatan 16, 117 28 Stockholm
Postadress: Hornsgatan 123 nb, 117 28 STOCKHOLM
Föreståndare: Direktor/vd Nilla Helgesson, 0700911782
Placeringsansv: Christine Dahl Elfver, 0700911782
Platsantal: 30
Lagrum: SoL 4.1, SoL 6.1


Målgrupp: Familjehemsvården erbjuder förstärkt familjehemsvård för ungdomar och vuxna med eller utan beroende- och kriminalitetsproblematik eller psykosocial problematik. Vi kan även erbjuda familjehem för ensamkommande flyktingbarn och personer med skyddad identitet samt hedersproblematik.

Behandlingsinnehåll: Familjehemsvården erbjuder förstärkt familjehemsvård för ungdomar och vuxna med eller utan beroende- och kriminalitetsproblematik eller psykosocial problematik. Vi kan även erbjuda familjehem för ensamkommande flyktingbarn och personer med skyddad identitet.
Skyddsvärnets familjevård kan erbjuda en kombination med kvalificerat stöd och tilläggstjänster som arbetsträning, återfallsprevention med Leg psykolog, psykologsamtal samt drogtest.

Geografi: Kontoret ligger på Hornsgatan 123 i Stockholm.

Huvudman: Skyddsvärnet

Org nr: 802003-0832

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Via socialtjänsten eller kriminalvården

Språk: Engelska, persiska, norska

Övriga upplysningar: Skyddsvärnets familjevård kan erbjuda en kombination med kvalificerat stöd och tilläggstjänster som arbetsträning, återfallsprevention med Leg. Psykolog samt enskilda KBT samtal och drogtest.

"Skyddsvärnets Familjehemsvård" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 4.1 - Bistånd för boende
SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
30 år och uppåt
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Jourhem
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO