HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Stiftelsen CREDO Konsulentstödd familjevård

Postadress: Deltavägen 3, 352 45 VÄXJÖ

Målgrupp: Vi tar emot klienter enligt SoL, LVU, LVM, LSS, LPT, LRV och FäL.

Geografiskt läge: Familjehemmen finns över hela landet.

Övriga upplysningar: Stiftelsen Credo har en väldokumenterad verksamhet och familjevårdskonsulenter med lång erfarenhet som ger kontinuerlig handledning till familjehemmen.

Lagrum: LPT, LRV, LVM, LVU, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar och flickor