Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Stiftelsen CREDO Konsulentstödd familjevård

Postadress: SE-111 24 STOCKHOLM

Målgrupp: Vi tar emot klienter enligt SoL, LVU, LVM, LSS, LPT, LRV och FäL.

Geografiskt läge: Familjehemmen finns över hela landet.

Övriga upplysningar: Stiftelsen Credo har en väldokumenterad verksamhet och familjevårdskonsulenter med lång erfarenhet som ger kontinuerlig handledning till familjehemmen.

Lagrum: SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Incest
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
30 år och uppåt
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Par
Pojkar 12-18 år
Pojkar och flickor
Transitboende