Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Aleris Nåjden

Tfn: 060-17 04 24
Fax: 060-17 04 99

Besöksadress: Storgatan 11, Sundsvall
Postadress: Storgatan 11, 852 30 SUNDSVALL
Föreståndare: Verksamhetschef:Nils Öström, 070-520 17 32
Placeringsansv: Pernilla Persson, 070-320 11 20
Platsantal: 120
Lagrum: SoL 6.1


Målgrupp: Aleris Nåjdens kraftigt förstärkta familjehemsvård tar emot barn, ungdom samt föräldra/barn placeringar med komplexa behov som ett alternativ till HVB vård.

Behandlingsinnehåll:  En familjehemsförälder finns tillgänglig på heltid för klienten.
 Handledning av konsulenten i familjehemmet minst en gång per vecka.
 Konsulenten är tillgänglig på telefon för familjehemmet dygnet runt.
 Konsulenten planerar och genomför umgängen och håller informationskontakt med vårdnadshavaren på uppdrag av socialtjänsten.
 Kostnader för en umgängesresa per månad för barn/ungdom eller anhörig.
 Konsulenten samordnar professionella kontakter kring klienten.
 Uppdragsgivaren erhåller skriftlig vårdtidssammanfattning enligt BBIC rubriker en gång per månad.
 Kostnader vid behov av terapi eller stödsamtal ingår i vårdavgiften.
 Aleris Nåjden har tillgång till psykiater på konsultbasis, i avvaktan på att klienten får kontakt med BUP.
 Familjehemmet erbjuds resursfamilj vid behov.

Geografi: Totalt finns ett hundratal anslutna familjehem, geografiskt spridda från Jämtland i norr till Skåne i söder.

Huvudman: Aleris Nåjden AB ägs av Aleris AB i Stockholm.

Org nr: 556427-0519

Upptagningsområde: Våra familjehem är belägna alltifrån sydligaste Skåne till norra Jämtland.

Inskrivningsförfarande: En placering aktualiseras vanligtvis genom telefontakt med Nåjdens placeringsansvarige Pernilla Persson alt. 070-320 11 20. Vi ger förslag på olika familjer som vi bedömer har resurser att möta den enskilde klientens specifika behov.

Övergipande verksamhetsfrågor besvaras av vår verksamhetschef Nils Öström 070-520 17 32.

Språk: Engelska (all personal). Tolk anlitas utifrån behov. Vi har även familjehem som behärskar de vanligaste invandrarspråken.

Övriga upplysningar: Vi arbetar alltid i team. Närmast klienten finns familjehemsföräldrar som får stöd av familjehemskonsulenten. Hon/han besöker och handleder familjehemsföräldrar minst en gång i veckan och finns tillgänglig på telefon dygnet runt, årets alla dagar.

"Aleris Nåjden" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
ACT
ART
BBIC
DBT
ESL
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
IPT
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Psykodynamisk Psykoterapi
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Ensamkommande
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Jourhem
LVU
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO