HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nytida Nåjden

Tfn: 060-17 04 24

Postadress: Storgatan 11, 852 30 SUNDSVALL

Målgrupp: Aleris Nåjdens kraftigt förstärkta familjehemsvård tar emot barn, ungdom samt föräldra/barn placeringar med komplexa behov som ett alternativ till HVB vård.

Geografiskt läge: Totalt finns ett hundratal anslutna familjehem, geografiskt spridda från Jämtland i norr till Skåne i söder.

Övriga upplysningar: Vi arbetar alltid i team. Närmast klienten finns familjehemsföräldrar som får stöd av familjehemskonsulenten.

Lagrum: SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Hedersrelaterat
Incest
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Misshandlade kvinnor
Misshandlade män
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Sexuella övergrepp
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
Endast flickor
Endast kvinnor
Endast män
Endast pojkar
Flickor 12-18 år
Flickor 7-11 år
Föräldrar och barn
Gravida
Kvinnor och män
Pojkar 12-18 år
Pojkar 7-11 år
Pojkar och flickor