Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Vera Familjehem AB

Mobil: 0768 - 10 10 08
Tfn: 021-30 50 00

Besöksadress: Västerås
Postadress: Östermalmsgatan 17 G, 722 14 Västerås
Föreståndare: Karin Eklund Martinez, 076-8101008
Placeringsansv: 076-8101008, 076-8101046, 076-8101009


Målgrupp: Barn, ungdomar och unga vuxna för familjehemsplacering enligt LVU och SoL.

Behandlingsinnehåll: Förstärkt familjehemsvård.
Vi har erfarna och utredda familjehem som matchas efter individuellt placeringsbehov i åldersspannet 0-21 år.
Det finns även möjlighet för placering i skyddat boende, förälder- barnplacering eller bredvidboende.
Regelbunden handledning och uppföljning av erfarna familjehemskonsulenter. Möjlighet till nätverksmöte och handledning till övrigt biologiskt nätverk.

Geografi: Västmanland, Dalarna, Värmland och Stockholm

Huvudman: Vera Sociala tjänster AB/ Vera Familjehem

Org nr: 559049-8340

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Förfrågan från socialtjänsten. Matchningen av den placerade och familjehemmet sker i samarbete mellan socialtjänsten och Vera Familjehem.

Språk: Svenska, Finska, Estniska.

"Vera Familjehem AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar och flickor