HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Grynings Familjehemsenhet

Tfn: 0706-39 07 00

Postadress: Anders Personsgatan14, 416 64 Göteborg

Målgrupp: Vår målgrupp är barn och ungdomar 0-20 år i behov av boende i annan familj, jourhem eller familjehem.

Geografiskt läge: Familjer bosatta i Västra Götaland.

Övriga upplysningar: Gryning Vård AB är kommunägt och drivs på samhällsnyttig grund. Grynings Familjehemsenhet anordnar utbildning och grupphandledning för familjehem knutna till kommunerna i Västra Götaland.

Lagrum: LVU, SoL 6.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Pojkar och flickor