Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Adonia Omsorg

Tfn: 031-757 51 10

Besöksadress: Ulricehamn
Postadress: 1:a långgatan 26, 413 28 GÖTEBORG
Föreståndare: Joachim Berner, 0721 852562
Placeringsansv: Fredrik Öhgren, 031-757 51 10
Platsantal: 86 -100
Lagrum: SoL 6.1


Målgrupp: Barn och unga 0-17 år samt vuxna
Förälder och barn
Skyddat boende

SoL och LVU

Behandlingsinnehåll: Adonia omsorg bedriver konsulentstödd familjehemsverksamhet för barn och unga 0–17 år samt vuxna.

Våra familjehem är utredda enligt Källvestensmodellen. Konsulenterna är utbildade i familjehamshandledning samt systemteori. Det är familjehemskonsulenterna som håller i behandlingsansvaret gällande placeringen, stöd till familjehemmen samt ansvarar för kontakten med er på socialtjänsten. Vi utbildar samtliga familjehem i ”Ett hem att växa i”
Vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv där den unges behov och
förutsättningar sätts i centrum.

Familjehemskonsulenten ansvarar för att vi alla skall arbeta för att följa målen i vård och
genomförandeplanerna.

Geografi: Västra Götaland

Huvudman: Fredrik Öhgren

Org nr: 556931-7158

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Adonia Omsorg" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Målgrupp
Ensamkommande
Föräldrar och barn
Kvinnor och män
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
LVU
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall