HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Svalan HVB

Tfn: 0731-555210

Besöksadress: Långasjö 101, 370 34 Holmsjö
Föreståndare: Anneli Stenberg, 0731-555210
Placeringsansv: Anneli Stenberg, 0731-555210. 0733226506
Platsantal: 30
Lagrum: LVU, SoL 7.1.1


Målgrupp: Målgruppen på Svalans behandlingshem är förälder med barn 0-12 år, där föräldrarna brister i omsorgen, har svårigheter med anknytningen och/eller där det varit avbrott i föräldrarskapet.
Verksamheten tar också emot gravida kvinnor där socialtjänsten har en oro och planerar för fortsatt behandlings/utredningsinsats i verksamheten. Svalan HVB tar emot akutplaceringar samt utredningsplaceringar.


Det kan handla om psykosocial problematik, anknytningsproblematik samt missbruksproblematik.
Vi har stor erfarenhet av spädbarn och små barn.

Behandlingsinnehåll: Det övergripande målet är att ge god omvårdnad och behandling med respekt för varje individs integritet. Svalan arbetar med familjens relation och kommunikationsmönster samt sociala system. Syftet är att synliggöra familjens förutsättningar för positiva och varaktiga förändringar. Detta gör vi genom ett miljöterapeutiskt arbetssätt och ett systemteoretiskt synsätt.

Då vår behandling riktar sig mot barn och deras föräldrar så ser vi kognitiv teori som en användbar bas i förståelsen av barns utveckling. En grundläggande uppfattning är att det finns förutsättningar för varje barn och förälder till positiv utveckling och att varje verklig förändring kommer inifrån.

Psykologutredningar görs efter frågeställningar ADHD, autismspektrumtillstånd, kognitiv problematik, annan neuropsykiatrisk problematik, psykiatrisk problematik och anknytningsproblematik.

Svalan anser att det är viktigt med en aktiv fritid. I närbelägna orter finns tex fotboll, ishall, simhall och gym. I Svalans lokaler erbjuder vi enklare gym och eftersom vi är beläget mycket naturskönt så finns oanade möjligheter till aktiviteter utomhus med vår fritidsledare. Det är viktigt för både barn och vuxna att få prova på olika aktiviteter.
Det kan krävas ett aktivt stöd av personal för att barn och föräldrar ska våga prova på olika sociala sammanhang.

Varje förälder/familj med barn tilldelas två kontaktpersoner. Varje vecka har kontaktpersonen och föräldern/familjen samtal utifrån veckoplanering, månadsplanering, genomförandeplan, arbete och olika möten. För oss på Svalan är det viktigt med ett väl fungerande samarbete med socialtjänst, övrig familj, släkt och annat nätverk för att skapa bästa tänkbara stöd för den boende, dels i behandlingen men också den dag då den boende skrivs ut.

Vår personal har en bred kompetens och består av socionomer, fritidspedagoger, beteendevetare, socialpedagoger, behandlingspedagoger mm.
Personalen har en lång erfarenhet av socialt behandlingsarbete.

Geografi: Långasjö ligger mellan Karlskrona och Ronneby. Det är 6 km till Holmsjö. Där finns goda buss-och tågförbindelser. I Ronneby finns flygplats.

Huvudman: Apelgårdens HVB i Blekinge AB

Org nr: 556622-7939

Upptagningsområde: Hela Sverige.
Ramavtal med Skåne, Kronoberg, Halland, Göteborg och ytterligare 118 kommuner. Vi kan hämta familjerna

Inskrivningsförfarande: Ansökan om placering görs till föreståndare eller samordnare.

Språk: engelska, tyska, spanska, romani, albanska, danska, polska, persiska, arabiska och dari.

Övriga upplysningar: Vi kan, om behov finnes, i akuta lägen ordna med transport till och från boendet.

Vid behov har vi akutplatser avskilt från behandlingsdelen.

Vi har verksamhet för förskolebarn i egna lokaler med förskollärare.
Här kan barnen vistas med vuxna medan föräldern får vård och behandling vissa timmar per dag.
För familjernas skolbarn bereds plats i Karlskrona Kommuns grundskola.
Det finns en skola närbeläget från boendet.

Har barnen sin ordinarie skolgång i någon av våra grannkommuner och den är värdefull att upprätthålla kan Svalan sköta skolskjutsen.


Vi arbetar utefter Kvalitetsledningssystem ISO 9001/14001 och samordnaren har gått grundkurs i kvalitetsledningssystem.

"Svalan HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsmetod
ART
MI, motiverande samtal
PDT, Psykodynamisk Psykoterapi
Inriktning
Hedersrelaterat
Lagrum
Insats / LVU
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Sjukdomar och Besvär
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Kan ta emot rörelsehindrade
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
Tillståndsbevis utfärdat av IVO