Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nytida utrednings och behandlingshem- HVB Björklyckan

Postadress: Ekekullevägen 3, 373 41 Rödeby

Målgrupp: Målgruppen är familjer med barn 0-13 år med vårdnadshavare, familjehem eller biologisk förälder.

Utredning och behandling.
Öppenvård.

Övriga upplysningar: På Ekekullen strävar vi efter att erbjuda vård och utredning av högsta kvalité.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
Alkohol
Hedersrelaterat
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Målgrupp
Föräldrar och barn