Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Barnvärket

Föreståndare: Stockholm Irene Agrell , Göteborg Erika Asplund, Sthlm 08-626 64 80, Gtb 073-938 47 24


Målgrupp: Barnvärket vänder sig till familjer med barn mellan 0-15 år där det råder omsorgsbrist eller där samspelet/relationen mellan barn och föräldrar behöver förbättras.

Behandlingsinnehåll: Barnvärket arbetar med barns behov och föräldrars förmåga att möta dessa. Detta gör vi genom att erbjuda stöd och behandling till familjer genom öppenvård i deras hem och vardag. Varje insats är unik och utformas utifrån socialtjänstens uppdragsbeskrivning.
Barnvärket erbjuder även utredningsinsatser där vi i familjens hem observerar och kartlägger barns behov och föräldrars förmågor. Vår kartläggning delges socialtjänsten och blir en del av deras BBIC-utredning.

Vi erbjuder även övervakat umgänge, där barn får träffa sina föräldrar även där det finns omständigheter som gör att det finns behov av extra stöd och skydd.

Personalen på Barnvärket har en gedigen kunskap och erfarenhet av familjebehandling samt kunskap om barns utveckling. Alla våra familjebehandlare är socionomer eller socialpedagoger med vidareutbildning.

Geografi: Finns i både Göteborg och Stockholm

"Barnvärket" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Målgrupp
Flickor 12-18 år
Föräldrar och barn
Pojkar 12-18 år