HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ersta Fristad

Placeringsansv: Annelie Svensson skyddade boende, 070-161 05 61
Platsantal: 9 kvinnor och 20 barn


Målgrupp: Skyddat boende för kvinnor och barn.
Medföljande barn ålder 0-14 .
Tillstånd från IVO.

Geografi: Förort i Stockholm.

Huvudman: Ersta diakoni

Org nr: 802000-6717

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Placering sker genom socialtjänsten.

Språk: Engelska, spanska och kurdiska.

Övriga upplysningar: Extern handledning finns. Skyddat boende. Hemlig adress och telefon. Ej pojkar över 12 år. Personal dygnet runt.

"Ersta Fristad" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Misshandlade kvinnor
Målgrupp
Endast kvinnor
Föräldrar och barn
Särskilda upplysningar
Akuthem
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO