HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Gryning Birkahemmet

Tfn: 031-25 64 10

Postadress: Birkagatan 3, 416 56 GÖTEBORG

Målgrupp: Birkahemmets målgrupp är spädbarn och föräldrar som är i behov av stöd och hjälp under första levnadsåret samt spädbarnsfamiljer där det bedöms föreligga ett skyddsbehov. Vi erbjuder även plats under slutet av graviditeten.

Geografiskt läge: Centrala Göteborg.

Övriga upplysningar: Vård enl SoL och LVU. Kan vårda rörelsehindrade. Kontraktsvård. Vårdvistelse m.m.
Kontinuerlig personalhandledning.
Barnpsykolog finns anställd på Birkahemmet.
Två nattpersonal alltid i tjänst vilken en är vaken natt.

Lagrum: LVM, LVU, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida