HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Berglunda

Tfn: (denna information visas ej för oinloggade)

Postadress: (denna information visas ej för oinloggade)

Målgrupp: Solrosen är en enhet med femton platser för män och kvinnor. Behandlingstiden är individuell. På Solrosen vårdas många klienter under permission från LRV och LPT. Majoriteten har psykosdiagnos eller personlighetsstörning som huvuddiagnos.

Geografiskt läge: Småland, 6 mil öster om Jönköping.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
Kvinnor och män