Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nya Navigatorn

Tfn: 0381-61 10 30

Postadress: Box 162, 575 22 EKSJÖ, SE-575 33 EKSJÖ

Målgrupp: Män och kvinnor från 20 år med psykiatriska funktionsnedsättningar.
ADHD/ADD, Aspergers syndrom, Autism, Bipolär/manodepressiv, Depression och ångest, Personlighetsstörning, Psykos, Schizofreni, Självskadebeteende, Tvångssyndrom.

Geografiskt läge: Småland, 6 mil öster om Jönköping.

Övriga upplysningar: Fd Eken Care

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Schizofreni
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
Kvinnor och män