HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Nytida Stenbäcken

Tfn: +46 (0) 492-750 40

Postadress: Box 154, SE-598 22 VIMMERBY

Målgrupp: Män och kvinnor från 18 år och uppåt, med psykiska funktionshinder eventuellt i kombination med missbruk och kriminalitet. Även klienter placerade enligt LPT och LRV i öppenvård, LVM.

Geografiskt läge: Centralt beläget i Småland i Vimmerby, ca 30 mil från Stockholm. Tåg- och bussförbindelserna är goda, ca två kilometer till närmaste station. Vi har möjlighet att hämta klienter vid ankomst till tåg- eller busstation.

Övriga upplysningar: Stenbäcken har olika former av boenden. Förutom rum på behandlingshemmet finns träningslägenheter centralt belägna i Vimmerby. Vård enligt SOL, HSL, LPT, LRV i öppenvård, LVM, kontraktsvård och vårdvistelse.

Lagrum: LPT, LRV, LVM, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Målgrupp
Kvinnor och män