HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

ASP Center HVB hem

Tfn: 0921-691 70

Postadress: Smultronstigen 8, 961 48 BODEN

Målgrupp: ASP Center tar emot människor från 14 år och uppåt med insatser via LSS, SoL och LVU.

Målgruppen är individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och den tilläggsproblematik som kan förekomma.

Geografiskt läge: Sju km till centralorten, beläget i ett villaområde.

Övriga upplysningar: Personalhandledning finns.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Målgrupp
Kvinnor och män
Pojkar och flickor