Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nytida Kognitiva center i Norrköping

Tfn: 011-31 10 14
Fax: 011-31 10 28

Besöksadress: Lansengatan 14, 602 09 Norrköping
Postadress: Lansengatan 14, 602 09 Norrköping
Föreståndare: Irene Ahle, 0701-681184
Placeringsansv: Verksamhetschef Irene Ahle, 0701-681184
Platsantal: 7 + 5
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Målgruppen består av kvinnor och män mellan 18 och 45 år. Behandlingen riktas mot diagnoser eller tillstånd såsom personlighetsstörningar, fobier, depression, psykossjukdomar, OCD, PTSD och neuropsykiatriska diagnoser. Den psykiska ohälsan kan vara i kombination med missbruk. Vi tar emot personer som vårdas enligt SoL, LVU samt LPT och LRV i öppen vård.

Centrat har 7 platser och Evagården har 5 platser.

Behandlingsinnehåll: Vi arbetar med ett kognitivt förhållningssätt och individuell planering samt ett strukturerat veckoschema. Verksamheten erbjuder även neuropsykologiska utredningar. I behandlingen som sker i hemlik miljö och är anpassad till individen ingår bl.a. enskilda kognitiva samtal, utredningar, NADA, massage och gruppaktiviteter. Möjlighet till studier finns, hjälp till praktikplats samt socialt umgänge.
Vi har även en utslussningslägenhet.

Geografi: Strax utanför Norrköpings centrum vid fd Bråvalla flottilj

Huvudman: Nytida Kognitiva center i Norrköping

Org nr: 556529-1043

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: För ytterligare information eller studiebesök kontakta verksamhetsansvariga .

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Behandlingshemmet har funnits sedan 1996 och ligger i ett lugnt område i Norrköpings utkant. På Centrat finns personal dygnet runt alla dagar i veckan och vi vänder oss till personer med b.la personlighetsstörning, psykossjukdomar samt missbruk.

"Nytida Kognitiva center i Norrköping" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
KBT
Kognitiv Psykoterapi
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
LRV PERMISSION
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO