Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Norra Vram Möllebacken

Tfn: 042-311 58 41

Besöksadress: Norra Vramsvägen 28, Norra Vram, Billesholm
Postadress: Norra Vramsvägen 28, 260 50 Billesholm
Föreståndare: Lise-Lotte Jönsson, 042- 311 58 41
Placeringsansv: Minela Zarifovic, 072-2464832
Platsantal: 6 st
Lagrum: SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: Vuxna från 30 år med med bla alkoholskador, lättare psykiska och sociala funktionsnedsättningar med behov av strukturerat stöd för att på sikt kunna klara ett stödboende eller eget boende i hemkommunen.

Behandlingsinnehåll: Möllebacken: Behandlingsarbetet utgår ifrån att stödja den boende till att stärka sina sociala, psykiska och praktiska förmågor genom att bland annat handskas med sina symtom. Strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning och att träna de sociala färdigheter utifrån förmåga och behov.

Vi erbjuder:
• ADL-bedömning
• AMPS-bedömning
• Allmänpsykiatrisk utredning
• Klassisk massage
• Taktil massage
• MI-samtal

Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål från den boende.

Geografi: Möllebacken är beläget nordost om Bjuv alldeles
i kanten av Söderåsen. 15 minuter från Helsingborg.

Huvudman: Partnergruppen Svenska AB

Org nr: 556177-0362

Upptagningsområde: Hela Sverige. Vid behov ombesörjer vi transport till och från våra enheter.

Inskrivningsförfarande: Inskrivning föregås av information/studiebesök eller direktplacering.

"Norra Vram Möllebacken" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Alkohol
Bipolär sjukdom
Fobier/Depressioner
Kost och vikt
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
30 år och uppåt
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO