HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nytida Friaborg

Tfn: 0414-184 00

Postadress: Dalagatan 43, 272 35 SIMRISHAMN

Målgrupp: Män och kvinnor från 18 år med psykisk funktionsnedsättning, samsjuklighet samt LPT och LRV i öppenvård.

Geografiskt läge: På Österlen, Skånes ostkust. Bra förbindelse med tåg ifrån Malmö och Ystad. Buss från Lund, Kristianstad.

Övriga upplysningar: Personalgruppen består av: Sjuksköterskor med specialistutbidning i psykiatri, USK/skötare med specialistutbildning i psykiatri, arbetsterapeut med steg1 och DBT-utbildning.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Läkemedelsberoende
Missbruk
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Psykosocial problematik
Schizofreni
Tourettes syndrom
Tvångssyndrom - OCD
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
Kvinnor och män
Par