Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nytida Knivsta

Tfn: 018-34 33 41
Fax: 018-34 21 30

Besöksadress: Vårsångsvägen 7, 741 43 Knivsta
Postadress: Vårsångsvägen 7, 741 43 KNIVSTA
Föreståndare: Per Lindgren, 070-729 60 69
Placeringsansv: Jeanette Upper, 073-710 55 94
Platsantal: 32
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: Män och kvinnor från 40-45 år med psykosproblematik. Även för personer med avslutande permission enligt LPT och LRV, dock ej aktiv missbruksproblematik. Vi vänder oss även till äldre personer som behöver komma ifrån sitt vanliga boende för rehabilitering, utredning eller i väntan på annat boende. Närstående kan få avlastning kortare eller längre perioder. Rehabiliteringsvistelsen kan löpa över både kort och längre tid men är inte ett vanligt boende utan en vistelse med särskilt syfte.

Behandlingsinnehåll: Vi har ett kognitivt förhållningssätt och arbetar i en miljöterapeutisk struktur med ESL ,MI, ADL och ett kvalificerat kontaktmannaskap.
Vi arbetar i rehabilitering- och omvårdnadsteam för att uppnå bästa resultat.
Här finns hög kompetens i omvårdnad vilket innebär att vi även kan ta emot klienter med stora somatiska omvårdnadsbehov.

Geografi: Verksamheten är belägen i ett lugnt område i centrala Knivsta omgiven av villor och flerfamiljshus och på gångavstånd från Knivsta station. Från Knivsta är det ca 50 km till Stockholms central och 20 km till Uppsala.

Huvudman: Vardaga Nytida Omsorg AB

Org nr: 556334-1659

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker genom respektive kommun.

Språk: Engelska, tyska, finska.

Övriga upplysningar: Vi är certifierade enligt ISO9001-2008. Första certifieringen 2007.

"Nytida Knivsta" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Behandlingsformer
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Missbruk
Psykosocial problematik
Schizofreni
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kan ta emot rörelsehindrade patienter
LPT
LRV PERMISSION
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO