Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nytida Gylleby

Tfn: 0565-102 30
Fax: 0105507255

Besöksadress: Gylleby 11, Sunne
Postadress: Aleris Gylleby, Gylleby 11, SE-686 91 SUNNE
Föreståndare: Ketil Lundbekk, 0703012597
Placeringsansv: Ketil Lundbekk, 07030125 97
Platsantal: 20 HVB + 20 Viss annan heldygnsvård
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.3


Målgrupp: Män och kvinnor från 21 år och uppåt med psykiska funktionshinder, även i kombination med missbruk. Även för personer med särskilda behov samt personer med avslutande permission från vård enligt LPT, LRV och lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård.

Behandlingsinnehåll: På Gylleby bedriver vi medicinsk behandling i kombination med kognitiv beteendeterapi. Vi har programmet Återfallsprevention som missbruksprogram. Vi använder redskap som ESL-samtal (Ett Självständigt Liv) individuellt eller i grupp, funktionsträning och bedömning med CAN-skattning samt social färdighetsträning. Alla klienter har en individuellt strukturerad vardag utifrån dennes förutsättningar. Behandlingen utgår alltid från det uppdrag Gylleby får från placerande myndighet.

Geografi: Gylleby ligger strax utanför Sunne i Värmland, ca sju mil från Karlstad med goda tåg-, buss- och flygförbindelser. Vi har möjlighet att hämta upp klienter vid ankomst.

Huvudman: Vardaga Nytida Omsorg AB

Org nr: 556334-1659

Upptagningsområde: Hela landet.

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till hemmet via kommunens biståndshandläggare alternativt Landstinget.

Språk: Engelska

Övriga upplysningar: Kan ta emot AKUT-placeringar.

"Nytida Gylleby" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
Kontraktsvård enligt Lagen om kriminalvård
LPT
LRV PERMISSION
Lagen om kriminalvård i anstalt (KvaL) 5
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall
Personalhandledning
Tillståndsbevis utfärdat av IVO