Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nytida Gylleby

Tfn: 0565-102 30

Postadress: Aleris Gylleby, Gylleby 11, SE-686 91 SUNNE

Målgrupp: Män och kvinnor från 21 år och uppåt med psykiska funktionshinder, även i kombination med missbruk.

Geografiskt läge: Gylleby ligger strax utanför Sunne i Värmland, ca sju mil från Karlstad med goda tåg-, buss- och flygförbindelser. Vi har möjlighet att hämta upp klienter vid ankomst.

Övriga upplysningar: Kan ta emot AKUT-placeringar.

Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Aspergers syndrom
Bipolär sjukdom
Borderline
Dubbeldiagnos
Fobier/Depressioner
Kriminalitet
Läkemedelsberoende
Missbruk
Narkotika
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Schizofreni
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Målgrupp
Kvinnor och män