HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Prästmogården AB

Tfn: +46705887035

Besöksadress: Smultronvägen 3, Nyland
Postadress: Smultronvägen 3, 873 93 873 93
Föreståndare: Doris Boman, 072-529 79 58
Placeringsansv: Doris Boman, 072-529 79 58
Platsantal: 19
Lagrum: SoL 7.1.2, SoL 7.1.3


Målgrupp: Kvinnor och män från 23 år. Boende enligt SoL 7.1.2 och 7.1.3.

Behandlingsinnehåll: Rehabilitering enligt Bostonmodellen

Geografi: Prästmon, Kramfors kommun

Org nr: 556888-1543

Upptagningsområde: Hela Sverige

"Prästmogården AB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Lagrum
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Bipolär sjukdom
Borderline / Emotionell Instabil Personlighetsstörning
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
Psykosocial problematik
Schizofreni
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO