HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Rydal HVB

Besöksadress: Ansered Bugared 1, 51198 Hyssna
Föreståndare: Erik Wikström, 076-1135377
Placeringsansv: Centrala placeringsenheten, 0771-11 33 11
Platsantal: 12
Lagrum: LVM, SoL 7.1.1


Målgrupp: Vi välkomnar unga vuxna, män från 18–29 år med missbruk, substansbrukssyndrom vilket kan förekomma i kombination med psykisk ohälsa, främst med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt att kriminalitet kan förekomma.
Vi tar placeringar enligt SoL, LVM och LVU.

Behandlingsinnehåll: Vi erbjuder hög struktur med ett individanpassat behandlingsinnehåll. Arbetet kring behandlingsinnehållet består av individuella samtal och meningsfull sysselsättning. Vårt mål är att hjälpa klienterna hitta rutiner i vardagen och att forma ett liv utan ett missbruk utifrån sina egna förutsättningar. Då verksamheten är relativt liten och ligger avskilt från annat finns goda möjligheter att tillsammans med klienten utarbeta individuella lösningar och anpassat stöd. Ett liv i drogfrihet behöver byggas upp med annat innehåll i vardagen samt att finna nya strategier för att hantera olika situationer. Dessa sociala, praktiska och mentala förmågor behöver tränas på så att en grund för självständigt liv kan läggas. I dialog med klienten arbetar vi med dessa mål.

Vi arbetar med social färdighetsträning tillsammans med personal och andra boende. Vi arbetar motivationshöjande, har en positiv grundsyn på människans förmåga och har ett lågaffektivt bemötande. Utifrån genomförandeplanen och personens behov arbetar vi tillsammans med klient. KBT samtal erbjuds. Vid behov kan såklart andra vårdkontakter upprätthållas.

Målet är att klient skall ha hittat en stabil grund för sitt fortsatta liv, klienten skall ha funnit en vilja att leva drogfritt, ha fått redskap att hantera sig själv och kunskap om sin egna problematik för att kunna hantera det på bästa sätt framåt i livet. Tiden på Humana vill vi skall kunna återspeglas i Humanas ledord för verksamheterna; engagemang, ansvar och glädje. Humana arbetar också med värdegrund om människans lika värde utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Inför utslussning görs en plan tillsammans med klient och placerande enhet.

Vi erbjuder:
- CRA
- KBT
- MI
- B12 (från 2023 efter att personal utbildats)
Personal är utbildade i lågaffektivt bemötande. Regelbunden handledning förekommer.

Personal
Vi jobbar i team som behandlare. Vi har kontaktpersonsuppdrag kring genomförandeplanerna. Sjuksköterska och läkarkontakter kan finnas tillgänglig för att utifrån varje enskilds förutsättningar lägga grunden till ett självständigt liv.
Personalen har flerårig erfarenhet av målgruppen. Bland utbildningsbakgrunder kan nämnas; ÅP, KBT, Steg 1 familjeterapeut, behandlingsassistent, socionomer med påbyggnadsutbildningar inom mastersprogrammet, alkohol- och drogterapeut, socialpedagog, programledarutbildningar.

Sysselsättning
Vi erbjuder aktiviteter både på dagtid och helger av olika karaktär. Det kan vara bad, gym och promenader. I närområdet finns sjöar och vandringsleder. På helgerna bestämmer man aktiviteter tillsammans i grupp. Verksamheten ligger avskilt men är ändå nära städer som Borås och Göteborg. På plats kan vi erbjuda gym och verksamheten har ett Tv-spel och sällskapsspel. Skapande verksamhet kan erbjudas. Vi har avskilda samtalsrum. Vi har en stor tomt och utemöbler och en stor grill.

Geografi: Rydal ligger i natursköna omgivningar i Marks kommun. 15 minuter från Hyssna och Bollebygd. 45 minuter från Göteborg och 25 minuter från Borås. Lokalerna ligger avsides och längs en grusväg. I området finns kuperad terräng med gott om vandringsleder och sjöar.

Huvudman: Humana

Org nr: 556257-3575

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Informationsmöte/studiebesök och samtal.

"Rydal HVB" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsmetod
CRA
KBT
MI, motiverande samtal
Miljöterapi
Inriktning
Kriminalitet
Lagrum
Insats / LVM
Insats / Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Endast män
Sjukdomar och Besvär
ADHD / ADD
Alkoholberoende
Antisocial personlighetsstörning
Autismspektrum
Depression
Dubbeldiagnos / Samsjuklighet
Fobier
Läkemedelsberoende
Narkotikaberoende
Neuropsykiatriska diagnoser
OCD, Tvångssyndrom
PTSD, Posttraumatisk Stressyndrom
Psykosocial problematik
Spelmissbruk
Tourettes syndrom
Trauma
Ätstörning
Ångestsyndrom
Övriga psykossjukdomar
Särskilda upplysningar
Tillståndsbevis utfärdat av IVO