Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nytida Mjörnviksholm

Tfn: 0322-511 97
Fax: 0322-515 26

Besöksadress: Näsetvägen 9, ALINGÅS
Postadress: Näsetvägen 9, 441 60 ALINGÅS
Föreståndare: Fredric Prodér, 0322-511 97, 070-399 89 90
Placeringsansv: Fredric Prodèr, 0322-511 97, 070-399 89 90
Platsantal: 39
Lagrum: SoL 7.1.3


Målgrupp: Mjörnviksholm erbjuder plats för kvinnor och män med psykiska funktionshinder så som schizofreni eller annan psykossjukdom. Plats kan även erbjudas personer som vårdas enligt LPT eller LRV. Mjörnviksholm har sedan flera år ett gott samarbete med rättspsykiatrin.

Behandlingsinnehåll: På Mjörnviksholm arbetar vi i kontaktmannagrupper med en sjuksköterska och två undersköterskor för bästa möjliga kontinuitet. Gruppen ansvarar för den individuella vårdplaneringen som sker i samråd med klienten, socialtjänsten samt anhöriga. Rehabiliteringen bygger främst på samtal och träning i aktiviteter som rör dagligt liv. Målsättningen med rehabiliteringen är att klienten ska nå ett så självständigt liv som möjligt.

Vi är bemannde dygnet runt med sjuksköterska samt undersköterskor. Här finns även en klientrådgivare som hjälper till med ekonomiska frågor några dagar varje vecka.

Utvärdering och uppföljning av genomförandeplan sker kontinuerligt i arbetsgrupperna. CAN-skattning görs på samtliga klienter.


Vi har nära samarbete med ansvarig stadsdel/kommun och arbetet med utslussning görs gemensamt med tydliga ansvarsområden.

Geografi: Mjörnviksholm är strategiskt beläget i naturskön miljö vid sjön Mjörn i Västra Bodarna strax utanför Alingsås, mitt i hjärtat av Västra Götaland. Till Mjörnviksholm tar man sig med tåg eller bil på drygt 30 minuter från Göteborg och på fem minuter från Alingsås. En kilometer västerut går E20.

Huvudman: Mjörnviksholms Sjukhem AB

Org nr: 556123-2108

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Du kan söka plats hos oss via din socialsekreterare. Du är också välkommen att ringa oss för mer information.

Språk: Engelska, tyska

Övriga upplysningar: Aktiviteter. Från aktivitetshuset Solrosen utgår all sysselsättning och alla aktiviteter. Vid våra husmöten utvärderas och planeras för kommande månads aktiviteter och utflykter. Utbildad sysselsättningshandledare finns tillgänglig under dagtid alla vardagar.

I Solrosen finns träningskök, cirkelrum, avslappningsrum, dator, symaskin, läshörna, TV/video, biljardbord med mera. Det finns ocks?kaffe- och drickaautomat där man kan handla mellan 06.00 och 23.00. På den härliga altanen kan du fika med underbar utsikt över sjön Mjörn.


Referens: Anette Borèn RPÖV/ Rågården

"Nytida Mjörnviksholm" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
IPT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
Dubbeldiagnos
Schizofreni
Övriga psykossjukdomar
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Målgrupp
Kvinnor och män
Särskilda upplysningar
LPT
LRV PERMISSION