Nivus Framtidscenter
Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Svartnäs Stödboende Svartnäsgården

Tfn: 0246-21170

Besöksadress: SVÄRDSJÖ
Postadress: Svartnäs 212, 790 23 SVÄRDSJÖ
Föreståndare: Peter Ljungqvist, 024621170
Placeringsansv: Peter Ljungqvist, 073-946 22 69
Platsantal: 15


Målgrupp: Vuxna och stödboende för drog och alkoholrelaterad problematik

Behandlingsinnehåll: Svartnäs Stödboende är beläget i bergen och skogarna nordost om Svärdsjö. Vi räknar ca 2,5 mil till Svärdsjö och ca 5 mil till Falun. Bergen runt Svartnäs reser sig upp till 400 m.ö.h. och utgör tillsammans med sjöarna ett storslaget vildmarkslandskap. Svartnäs är från början en tidig järnindustri, som startades 1735 av Stora Kopparbergs Bergslag, för att försörja Falu koppargruva och Avesta kopparverk med industriutrustning av järn. En gång i tiden fanns ca 800 människor runt Svartnäs. Under historiens gång avvecklades järnhanteringen till förmån för Domnarvets Järnverk.

Vi har tagit vara på den fantastiska miljön och driver sedan juni 2011 ett stödboende för drog och alkoholrelaterad problematik. Det innebär att vi också arbetar med psykisk ohälsa, som i stort sett alltid är kopplat till beroendeproblematiken.

Stödboendet är beläget i Svartnäs gamla skola, som under åren byggts till, och innehåller idag lokaler om 1400 kvadratmeter med kök, matsal, konferensrum, boenderum och verkstäder, med mer. Vi har för närvarande 15 platser i eget rum eller lägenhet.

Verksamheten drivs av IOGT-NTO koncernen i Falun, genom Vildhjärta Dalarna AB, som också omfattar Kulturhuset med lunchservering ,Gamla Elverket i Falun. Svartnäs Stödboende bedriver sin verksamhet enligt SoL, socialtjänstlagen, och har som mål att hjälpa den som inte passar in på de krav som samhället ställer.

Vi har tagit fasta på att människor i en utsatt situation snabbt förlorar kontakten med samhället, och ofta "hamnar mellan stolarna". Detta innebär att man förlorar kontakten med myndigheterna, familjen, goda vänner, sjukvården m.fl. Under din vistelse i Svartnäs får du hjälp att reda ut ditt liv, inom de områden du vill och behöver. Om du vill, följer vi dig till läkare, sociala myndigheter, hjälper dig med kontakten med exempelvis polisen, frivården, arbetsförmedlingen osv.

Vi har också möjlighet att stödja dig i dina kontakter med dina anhöriga. I verksamheten ingår en familjelägenhet. Den får du låna när du får besök av barn och familj. Vi bedriver inte behandling i Svartnäs, utan vill i stället utveckla ett stödboende som hjälper dig att komma igen och få en ny chans, att kunna gå vidare med ditt liv. Vi hjälper också till att ordna med lönebidragsanställningar och praktikplatser, i de fall detta är aktuellt.

Geografi: Svartnäs Stödboende är beläget i bergen och skogarna nordost om Svärdsjö. Vi räknar ca 2,5 mil till Svärdsjö och ca 5 mil till Falun.

Huvudman: IOGT-NTO Falun

Org nr: 556851-8616

Upptagningsområde: Hela landet

Inskrivningsförfarande: Ring verksamheten

Språk: Engelska och tyska

Övriga upplysningar: Samarbetsavtal med Välrenomerade terapeuter inom KBT och missbruksvård finns

"Svartnäs Stödboende Svartnäsgården" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
Missbruk
Målgrupp
Kvinnor och män