Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Humanas Skyddsenhet,heder,våld i nära relation, bryta med kriminellt nätverk

Mobil: 0705-920484
Tfn: 077-111 33 11

Föreståndare: Carina Geraghty, 070-382 09 12
Placeringsansv: Kicki Eriksson, 0771-113311
Platsantal: Familjehem+träningslägenheter m skydd
Lagrum: SoL 7.1.1, SoL 7.1.2, SoL 7.1.3, SoL 7.1.4, SoL 6.1


Målgrupp: Vi tar emot barn,ungdomar och vuxna med en problematik i hederskulturer samt individer som på grund av andra orsaker kan komma att behöva skydd, tex våld i nära relationer eller individer med kriminell anknytning som är i behov av skydd. Vi har erfarenhet av ensamstående mödrar med barn, hela familjer,tonårsflickor och pojkar, unga vuxna,mindre barn samt HBTQ personer. Vi kan även tillhandahålla boende för personer med funktionsnedsättning. Humanas skyddsenhet placerar i familjehem speciellt utbildade för att ta emot skyddade placeringar eller i träningslägenheter med skydd och insatser. Vi kan även placera i HVB-hem om det anses lämpligt. Placering enl SOL eller LVU. Personalen har lång erfarenhet av målgruppen och en stor kulturkompetens. I personalgruppen finns bl.a familjeterapuet, personal med Trappan utbildning och krisutbildning samt specialkompetens inom mångkultur. Enheten har tillgång till psykologenhet där vi kan erbjuda psykologstöd i tre bedömningssamtal, där vi därefter kan slussa vidar till BUP eller vuxenpsykiatri vid behov av detta. Alla våra placeringar utrustas med personlarm med GPS diektkopplade till SOS. Beredskapsjour finns för de som är skyddade samt för familjehemmen.

Behandlingsinnehåll: Enheten tillhandahåller allt kring skyddet, sekretessmarkering, kvarskrivning, inskrivning i skola/dagis/arbetsförmedling. Vi hjälper den placerade att implementera skyddstänk och förbereder för hur det är att leva med skydd. Vi arbetar enligt en arbetsmodell kallad " de åtta livslänkarna", där vi på ett individanpassat sätt med kulturkompetens, förståelse och med en psykodynamisk grundsyn samtidigt med ett lösningsfokuserat tankesätt guidar den skyddade till möjligheter för att få ett tryggt och självständigt liv.

Vi erbjuder stödsamtal samt anpassad samhällsinformation utefter det behov som finns. Tillsyn i träningslägenhet med skydd utefter behov minst 1ggr/vecka. Humanas skyddsenhet utför skyddsbedömningar både intern och externt och erbjuder Familjeförändringsarbete enligt femstegsmodellen. Vi ger även konsultation och utbildningar i hedersproblematik.

Geografi: Hela landet

Huvudman: Humana

Org nr: 556747-5230

Upptagningsområde: Hela Sverige

Inskrivningsförfarande: Kontakt via 0705-920484 eller mail: gunnel.andersson@humana.se

Språk: Engelska, tyska, persiska, arabiska, kurdiska, spanska

Övriga upplysningar: Speciellt utbildade familjehem med erfarenhet av skyddade placeringar och specialkompetens inom HRV problematik. Enheten ger konsultation via telefon. Utför skyddsbedömningar samt håller utbildningar inom ämnet. All personal har specialkompetens inom området och lång erfarenhet av att jobba med denna målgrupp.

"Humanas Skyddsenhet,heder,våld i nära relation, bryta med kriminellt nätverk" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Broschyrer
Diagnosgrupp
Misshandlade kvinnor
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Lagrum
SoL 6.1 - Familjehem
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 2
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 3
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 4
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Akuthem
Jourhem
Lagen med särskilda bestämmelser om vård
Personalhandledning