HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Glömt lösenordet?

Grynings MST-team; Göteborg

Tfn: 031-261036

Postadress: Ånäsvägen 44, 41668 Göteborg

Målgrupp: Ungdomar 12-17½ år med beteendeproblem ex, skolk, kriminalitet, missbruk, svåra konflikter hemma eller andra beteendeproblem. Problemen kan vara så allvarliga att de riskerar att placeras utanför hemmet.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss