Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ekekullens stödboende och utsluss

Tfn: 0455-455 50

Föreståndare: Donika Bujupi, 070-9908313
Placeringsansv: Yjvesa Mujaj, 0708 166 379
Platsantal: 30


Målgrupp: I vår stödboende/utsluss kan vi ta emot pojkar och flickor 16-21 år och familjer. Ekekullens stöd och utsluss har egna hus och lägenheter som klienterna bor i.
De bor i separata lägenheter som är skilda från varandra.

Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med skyddsuppdrag och kan även ta emot sådana placeringar.

Lagrum stödboende/utsluss ungdomar 16-20 år: Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Lagrum stödboende/utsluss familjer: Ej tillståndspliktig verksamhet

Behandlingsinnehåll: Ekekullens stödboende och utsluss är en del av Ekekullens utredning och behandlingshems verksamheter. Vi kan genomföra uppdrag antingen i klientens hemmiljö eller i våra egna lägenheter/stödboende i Karlskrona kommun.

Vi har ett nära samarbete med Ekekullens HVB verksamheter ( för familjer och för barn och unga) och kan därmed tillgå personal med spetskompetens och erfarenhet inom olika områden, så som KBT terapeuter, Alkohol- och drogterapeuter, psykolog, läkare, sjuksköterska/barnmorska mm. Boendstödjarna som arbetar i stödboendet/öppenvården är bland annat utbildade behandlingspedagoger.
Samtliga är utbildade inom:

- KBT
- traumabearbetning utifrån KBT
- utåtagerande -orsak och verkan
- MI
- låg affektivt bemötande


Vi erbjuder individuellt anpassade insatser efter klientens behov och skräddarsyr lösningar i samråd med socialtjänsten. Vi kan erbjuda dygnet runt -stöd i boendet.

Vi på Ekekullen har erfarenhet av att det ibland kan vara svårt för socialtjänsten att ordna med transport i akuta lägen. Vi kan då bistå genom att hämta den som skall placeras på Ekekullen.

Du kan läsa mer om öppenvård/stödboende samt våra HVB -verksamheter på vår hemsida www.hvbekekullen.se eller kontakta oss på telefon 0708 166 379!

Upptagningsområde: Hela landet.

Språk: Albanska
SBK
Ryska
Spanska
Arabiska

"Ekekullens stödboende och utsluss" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Målgrupp
Föräldrar och barn
Gravida
Pojkar och flickor