Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nytidas stödboende och utsluss

Postadress: Ekekullevägen 3, 373 41 Rödeby

Målgrupp: I vår stödboende/utsluss kan vi ta emot pojkar och flickor 16-20 år. Ekekullens stöd och utsluss har egna hus och lägenheter som klienterna bor i.
De bor i separata lägenheter som är skilda från varandra.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Hedersrelaterat
Inlärningsvårigheter
Kost och vikt
Kriminalitet
Misshandlade kvinnor
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Psykosocial problematik
Ångestsyndrom
Målgrupp
Pojkar och flickor