Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

HVB Bakareboda

Besöksadress: Bakareboda 411, 370 34 Holmsjö, Rödeby
Postadress: Ekekullevögen 3, 370 30 Rödeby
Föreståndare: Anette Edlund, 072-181 35 50
Platsantal: 4
Lagrum: SoL 7.1.1


Målgrupp: HVB Bakareboda är en av Ekekullen utredning- och behandlingshems enheter och ingår i Aleris. HVB Bakareboda skiljer från från våra andra verksamheter på så sätt av vi enbart har fyra platser. Det innebär att vi kan ta emot pojkar som är i behov av en placering på ett mindre HVB med större personaltäthet och mindre stimuli än vad traditionella HVB kan erbjuda. De pojkar som kommer till oss har många gånger flera HVB -placeringar bakom sig. De kan ha varit på SiS eller behöva placeras hos oss i väntan på SiS-plats. Vi har en mycket hög personaltäthet och egna psykologer som vid behov kan genomföra samtalsbehandlingar, bedömningar och utredningar. Vi har egen skola på tillstånd från skolinspektionen och kan därmed ta emot pojkar med omfattande skolprobelmatik. På skolan erbjuder vi individanpassad studiegång och entillen undervisning som genomförs av legitimerade pedagoger.

Vår målgrupp är pojkar 13-18 år som har psykosocial problematik, socialt nedbrytande beteende och beteendeproblematik. Vi tar även emot ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder.
De ungdomar som kommer till oss har till exempel drogproblematik, kriminalitet, utagerande beteende, skolproblematik, relationsproblematik och/eller neuropsykiatriska funktionshinder.
Vi tar emot både SoL och LVU -placeringar.

Behandlingsinnehåll: Då vi enbart har fyra platser så kan vi erbjuda ett mindre sammanhang, och mycket hög personaltäthet i en mer familjär miljö för de som placeras hos oss. Vår verksamhet finns ca 30 km norr om Karlskrona i en villa belägen på en lugn och lantlig miljö. Vi förenar miljöterapi och aktiviteter med kvalificerat behandlingsarbete. Ungdomarna som kommer till oss erbjuds en plats på vår egen resursskola eller en praktikplats hos någon av våra samarbetspartners -företag i Karlskrona. Vi strävar efter att skapa en miljö med en meningsfullt innehåll där ungdomarna på dagtid antingen går i skola eller på praktik för att på fritiden arbete i olika projekt som ska mynna ut i något som för dem känns meningsfullt och givande. Vårt behandlingsarbete utgår utifrån kognitiv beteendeterapi där vi med olika verktyg och arbetssätt arbetar för att förstärka önskvärda beteenden.

Våra behandlare är utbildade i KBT, MI, Lågaffektivt bemötande, återfallsprevention och rePULSE.
Vi har egna anställda psykologer och terapeuter som vid behov kan erbjuda samtalsbehandling, bedömning och utredning.

Geografi: 30 km norr om Karlskrona, Blekinge.

Huvudman: Skolveckohemmet Riggen AB

Org nr: 556612-7097

Upptagningsområde: Hela landet.

Språk: Arabiska
Albanska

Övriga upplysningar: Vi kan vid behov hämta ungdomen vid placering.

"HVB Bakareboda" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Behandlingsformer
BBIC
HAP-Haschavvänjningsprogrammet
KBT
MI, motiverande samtal
Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Autismspektrumdiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Lagrum
Socialtjänstlagen (SoL) 7 kap. 1 § p. 1
Målgrupp
Pojkar 12-18 år
Särskilda upplysningar
LVU
Skolundervisning
Tillstånd från Skolverket
Tillståndsbevis utfärdat av IVO