HVBGuiden.se
HVBGuiden.se
Hitta rätt HVB-hem, familjehem, stödboende, skyddat boende eller öppenvård
Kostnadsfri placeringshjälp för socialtjänsten  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Nytida HVB Bakareboda

Postadress: Ekekullevögen 3, 373 41 Rödeby

Målgrupp: HVB Bakareboda är en av Ekekullen utredning- och behandlingshems enheter och ingår i Aleris. HVB Bakareboda skiljer från från våra andra verksamheter på så sätt av vi enbart har fyra platser.

Geografiskt läge: 30 km norr om Karlskrona, Blekinge.

Övriga upplysningar: Vi kan vid behov hämta ungdomen vid placering.

Lagrum: SoL 7.1.

Är du ansvarig för denna verksamhet och vill uppdatera informationen?

Kontakta oss

Diagnosgrupp
ADHD
Alkohol
Autismspektrumdiagnos
Fobier/Depressioner
Inlärningsvårigheter
Kriminalitet
Missbruk
Neuropsykiatriska diagnoser
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Utåtagerande beteende
Ångestsyndrom
Målgrupp
Endast pojkar