Sveriges största söktjänst för Hem Vård och Boende
Nyhet! Endast för Socialtjänsten. Kostnadsfri placeringshjälp, mån-fre kl 9-16.  020-10 40 99
Glömt lösenordet?

Ekekullens HVB och resursskola

Tfn: 0708 156 124

Besöksadress: RÖDEBY
Postadress: Ekekullevägen 3, 370 30 RÖDEBY
Placeringsansv: Camilla Heimfors, 0709797537
Platsantal: 5


Målgrupp: Ungdomar 13-16 år som har en omfattande skolproblematik. Vi tar i första hand emot de elever som är inskrivna på något av Ekekullens HVB.

Behandlingsinnehåll: Ekekullens skola är en fristående resursskola för åk.7-9. Skolan är belägen i Tving cirka 1 mil från Spjutsbygd i ett avskilt och naturskönt område. Verksamheten kommer from Ht 16 även att innefatta åk.1-6. Vi tror att vi med en egen skola möjliggör skolgång för alla våra ungdomar, även dem som har större skolproblematik och inte klarar av att gå i vanlig skola.

Skolan vänder sig till elever med behov av särskilt stöd och arbetar mycket med individanpassad undervisning där elevens behov och förmågor står i fokus. Vid inskrivning till skolan görs en kartläggning och en individanpassad studiegång för eleven. Elevens tidigare skolproblematik kartläggs och en långsiktig plan för att åtgärda detta upprättas.

Då skolan är en del av HVB Ekekullen tas ett helhetsgrepp kring elevens problematik och stödinsatser både i och utanför skolan sätts in. Detta leder till en ökad chans för eleverna att lyckas väl i skolan samt att elevernas självförtroende byggs upp.

Vi använder oss av för eleven lämpliga undervisningsmetoder och verktyg för att på bästa sätt stimulera och nå de ungdomar med svårigheter och bristande motivation till att gå i skolan.

Skolan har en egen husmor som varje dag kommer till skolan och lagar mat till eleverna vilket är ett uppskattat inslag under dagen. Detta ser vi som ett viktigt inslag eftersom det är viktigt att ha en välfungerande kost för att orka med skolarbetet.

Elever med långtgående skolproblematik har ofta en hör frånvaro och saknar kontinuitet i sin skolgång. Detta åtgärdar vi med att personal från HVB Ekekullen stöttar och hjälper eleverna att komma till skolan. Personal från Ekekullen lämna och hämtar elverna till och från skolan.

För att öka trivseln och gemenskapen mellan eleverna genomförs aktiviteter varje vecka för att upprätthålla hög motivation och trivsel i skolan. Till exempel ridning, bågskytte, stand up paddleboard, studiebesök m.m.

Skolan har samarbete med annan skola för att kunna erbjuda alla ämnen samt lokaler för viss specialiserad verksamhet. Detta samarbetet möjliggör även att vi kan erbjuda miljöträning i vanlig klass efterhand som eleven fungerar väl i skolan. Detta kan ses som ett utslussningssytem och förbereder eleven för skolgång efter avslutad behandling.

Under elevens skolgång finns personal från skolan med vid elevens möten med socialtjänsten och redogör för elevens status gällande skolgång. Även vårdnadshavare och kontaktpersoner på utbildningsförvaltningen brukar vara delaktiga i denna process och får fortlöpande information kring eleven skolgång.Rektor, Sven Björkander. Tel nr 0455-45550.

Geografi: Två mil norr om Karlskrona.

Huvudman: Skolveckohemmet Riggen AB

Org nr: 556612-7097

Inskrivningsförfarande: Ansökan sker direkt till Ekekullens skola eller via någon av Ekekullens HVB.

Övriga upplysningar: Ekekullen utredning och behandlingshem erbjuder en helhetslösning för dig som uppdragsgivare. 
Våra verksamheter är belägna i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Vi har flera HVB för ungdomar och ett HVB för familjer. 
Vi har även en välutvecklad öppenvårdsenhet och kan erbjuda öppenvårdsinsatser till både familjer och ungdomar. I vår egen resursskola kan vi möjliggöra skolgång även för de barn med mer omfattande skolproblematik. 

"Ekekullens HVB och resursskola" ansvarar för riktigheten i uppgifterna på denna sida samt för eventuella upphovsrättsfrågor avseende bilder, filmer och broschyrer länkade till denna sida. HVBGuiden.se är inte en tillståndsmyndighet. Verksamheterna ansvarar själva för riktigheten i respektive tillstånd. Läs mer på Inspektionen för Vård och Omsorg: ivo.se

Diagnosgrupp
ADHD
Aspergers syndrom
Autismspektrumdiagnos
Inlärningsvårigheter
Posttraumatisk Stressyndrom - PTSD
Målgrupp
Pojkar och flickor
Särskilda upplysningar
Skolundervisning